Vești bune pentru primari, A fost lansat cel de-al doilea apel pentru Axa Prioritară 6 a POR 2014-2020


Începând cu 6 decembrie 2016, s-a deschis apelul nr. POR 2016/6/6.1/2, ce se va încheia în data de 6 iulie 2017, ora 15.00. Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul integrat de management – aplicația MY SMIS.
Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data deschiderii apelului, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 6 ianuarie 2017, ora 15.00.
Precizăm că finanțarea proiec­telor se va face în ordinea depunerii și după parcurgerea tuturor etapelor de selecție a proiectelor depuse în cadrul primului apel nr. POR 2016/6/6.1/1. Proiectele depuse în cadrul apelului nr. POR 2016/6/6.1/2 se vor finanța numai dacă proiectele depuse în primul apel nu utilizează integral alocarea precizată în ghidul specific apelului.
Versiunea finală a Ghidului Soli­citantului – Condiții specifice de ac­ce­­sare a fondurilor in cadrul Ape­lului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobi­li­tății regionale prin conectarea nodu­rilor secundare și terțiare la infrastruc­tura TEN-T, inclusiv a no­du­rilor multimodale a fost aprobată marți, 6 decembrie 2016, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și este publicată în site-ul programului.
Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobili­tății regionale prin conectarea no­du­rilor secundare și terțiare la in­frastructura TEN-T, inclusiv a no­durilor multimodale conține informa­țiile specifice axei prioritare 6 a POR 2014-2020, necesare în vede­rea deschiderii apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, despre spe­cificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a ce­re­rii de finanțare, condiții de eligi­bi­litate, o descriere a etapelor de ve­ri­ficare, evaluare, selecție, con­trac­tare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de com­ple­tare a Cererii de finanțare de către solicitanți.
În utilizarea Ghidului specific, pre­vederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu pre­vederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solici­tan­tului – Condiţii generale de acce­sare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.
Programul Operațional Regio­nal este unul dintre cele șapte pro­grame operaționale din generația 2014-2020 implementate în Româ­nia, cofinanțate din fondurile euro­pene structurale și de investiții și unul dintre cele 2 programe opera­ționale gestionate de MDRAP în ca­li­tate de Autoritate de Management.