Vești bune la început de an școlar: modernizări la școala din Stoenești


La începutul acestei săptămâni, mai precis în data de 7 septembrie 2020, a fost programată licitaţia privind execuţia proiectului „Lucrări de intervenţie privind modernizare şi extindere a Şcolii gimnaziale Stoeneşti”. Codul CPV principal este 45210000-2 «Lucrări de construcţii de clădiri», iar valoarea totală estimată este de 1.996.390 lei. Proiectul contribuie în mod direct la asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibilă şi de calitate pentru copii şi tineri din Stoeneşti, respectiv la atingerea obiectivului specific 10.1 al axei prioritare „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu”.
Cu privire la această investiție, primarul Gheorghe Dumbravă (foto) spune că ofertanţii, terţii susținători şi subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. „Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: s-a completat DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți şi subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Lucrarea este foarte importantă pentru comunitatea noastră. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritarii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor”, a declarat primarul Dumbravă.