Vești bune! „Foaia de parcurs” pentru PNDR, neschimbată


Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță că pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin inter­me­diul submăsurilor agri­cole din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), solicitanții de finan­țări europene vor respecta criteriile generale de eligi­bilitate aplicabile în sesi­unile anterioare.
Astfel, fermierii care au în vedere depunerea unei cereri de finanțare pentru a dezvolta o investiție în sectorul agricol, vor folosi la calculul dimensiunii economice a exploatației agricole Coeficienții de producție standard 2013, conform Reţelei de Informaţii Contabile Agricole (RICA). Subliniem faptul că nu se va folosi pentru calcularea dimensiunii exploatațiilor versiunea din 2010 a listei coeficienților de producție standard. De asemenea, solicitanții vor avea în vedere aceleași specii prioritare valabile în sesiunile 2017, ele fiind prevăzute în fișele măsurilor din cadrul PNDR. Condițiile generale de depunere nu se vor schimba față de sesiunea din anul precedent, însă vor fi câteva modificări în ceea ce privește alocarea, pragurile de calitate și acordarea punctajului aferent fiecărui criteriu de selecție. Fermierii eligibili pentru finanțare prin PNDR mai au până la 15 mai 2018 răgaz să facă toate eforturile pentru a depune în timp util cererea unică de plată la APIA.
Lista coeficienților de Producție Standard 2013 poate fi consultată pe pagina de internet www.madr.ro, secțiunea Agricultură – Reţeaua de Informaţii Contabile Agricole (RICA) – Coeficienți pentru calcul Unitatii de Dimensiune Economică și a tipologiei exploatației agricole. De asemenea, menționăm că Lista coeficienților de Producție Standard 2013 va fi disponibilă în cadrul cererii de finanțare pentru fiecare submăsură în parte, la momentul publicării acesteia pe pagina de internet a Agenției (www.afir.info) în secțiunea Consultare Publică și, ulterior, în pagina fiecărei submăsuri deschise pentru finanțare.
Informații oferite de către Alina Păunoiu (foto), director OJFIR.