Valoare şi veleitate în politică


Voi da câte-o definiție acestor concepte, din punct de vedere filozofic şi axiologic, deci ca valori umane. Valoarea este definită ca totalitatea calităților, morale, religioase, spirituale, intelectuale culturale, deci individuale. Veleitatea este definită ca dorinţă, ambiţie, pretenţie (nejustificată). Pentru politică voi da două definiţii. Cuvântul politikè vine de la polis, cetate şi politeus, de la cetăţean, locuitor al Polisulu. Ulterior, a luat înţelesul de arta de a guverna sau tehnica de guvernare a cetăţii. Aristotel, a fost primul care a dat aceasta semnificaţie dar Cetatea era pentru el locuita de greci, deci fără sclavi şi fără străinii veniţi din afara cetății. Politicieni erau consideraţi ca făcând parte din prima categorie socială a Cetății. Poeţii n-aveau loc în Cetate! Engels și adepții lui au definit politica drept totalitatea acţiunilor proletare prin care se cucereşte puterea și acţiunile de păstrare a puterii în societatea formată din clase sociale antagoniste. Societățile actuale, cele democrate, pleacă de la premiza că toți oamenii sunt egali; deci, au desfiinţat noţiunea de clasă socială. Realitatea îi contrazice, însă, pentru că egalitate nu există decât în mod teoretic. Oamenii, ca toate vietățile pământului, nu pot fi comparaţi, nu există o unitate de măsură aplicabilă pentru mulţimea de indivizi umani şi neumani. Singura soluţie este aceea de a găsi calități ce pot să fie comparate. Sa luam, bunăoară, noțiunile propuse în titlu și să căutam criterii de clasificare. Vă las pe voi, dragi cititori, să-i alegeți pe cei care îi vreaţi să vă conducă.
Dar numai pe cei care pot, care merită alegerea voastră. Va rog sa faceţi abstracţie de relaţiile individuale, de rudenie şi prietenie. Măsurați-i pe candidații de la alegerile locale care au loc la finele acestei luni după argumentele şi contraargumentele conţinute în prezentarea definiţiilor de la începutul acestui eseu. Dacă nu găsiți inegalitatea, votați la întâmplare, e mai corect decât să recurgeți la criteriul relaţiilor individuale. Atenţie, mai am o singură observație de care aș dori să țineți seama: cei bogaţi să-şi justifice bogăţia materială acumulată!
Căutați-i pe cei bogați moral! Fugiţi de veleitari, de cei ce vând droguri verbale sau minciuni! Să nu vă jucați dea adevărul și minciuna, adevărul este unul singur! Numai adevărul ne face liberi… Votați, prin urmare, adevărul!
Bourg-en-Bresse, Franța (septembrie 2020)
• Dr. Nicolae RADU, moștean din Cremenari, Cetățean de Onoare al Comunei Galicea