Du-te la...

Curierul de Vâlcea pe YouTubeRSS Feed

11 aprilie 2021

Vâlcea revine pe harta automobilismului românesc


• în zilele de 4, 5 și 6 martie, în Balota, se va desfășura „Cupa Mărțișorului”

După succesul de care s-a bucurat în 2015, concursul automo­bilistic „Cupa Mărțișorului” revine la Vâlcea. Cu sprijinul Federației Ro­mâne de Automobilism Sportiv, clubul ACS Team, în parteneriat cu Pri­măria comunei Racovița și nu­me­roși sponsori din mediul privat, va organiza cea de-a doua ediție a „Cupei Mărțișorului”. După cum îi spune și numele, concursul se va desfășura la începutul primăverii, adică în zilele de 4, 5 și 6 martie. Locația în care va avea loc acest rally-sprint este Balota.

Care sunt etapele întrecerii

Rally-sprintul cuprinde șase probe speciale, însumând 80 km de probă specială. Competiţia va de­buta vineri dimineaţă cu recunoaș­terile traseului, urmând ca la ora 14.00 să i-a startul prima mașină pe probă specială. Aceasta însumează 10 km de macadam. A doua probă va avea loc la 5 km de localitatea Balota, fiind o probă specială mixtă în lungime de 17 km. La lăsarea serii, se va parcurge prima probă specială a zilei, dar în sens invers, la lumina farurilor.
În cea de-a doua zi a compe­tiției, adică sâmbătă, participanții vor avea parte de trei probe spe­ciale. Două dintre acestea sunt dis­tincte și totalizează 30 km de ma­ca­dam cu porțiuni de asfalt de câte doi km. Festivitatea de premiere va avea loc, duminică, 6 martie, la orele prânzului, în zona coman­da­men­tului competiţiei ce se va afla în localitatea Robeşti.

Ce spun organizatorii concursului

„Sunt încântat că putem aduce din nou judeţul Vâlcea în lumea spor­tului cu motor. În 2015, împreu­nă cu câțiva prieteni sibieni, am hotărât să punem această idee în practică și am reușit. Este un eve­niment automobilistic care sper să atragă, în 2016, și mai mulți parti­ci­­panți și spectatori pe probele spe­ciale. Anul acesta, venim cu câteva noutăți si anume pro­ba de noapte se va lungi cu 5 km și va fi intro­dusă o probă specială mixtă în prima zi a com­pe­tiției. Aceasta va avea o lungime de 17 km”, a declarat Marcu George, or­ganizatorul ce­lei de-a doua ediții a „Cupei Mărţi­şo­ru­lui”. „Suc­ce­sul din 2015 nu ar fi fost po­sibil fără sus­ţinerea Primăriei Comunei Ra­coviţa și a auto­ri­tăților lo­ca­le ale munici­piului Râmnicu Vâlcea. În 2016, ne vom bucura și de sprijinul Fede­raţiei Ro­mâ­ne de Auto­mo­bilism Sportiv, care ne va ajuta să coordonăm cursa de la pri­mele re­cunoașteri, adică din ziua de vineri și până du­minică, la în­che­ierea competiției. De aseme­nea, vreau să le mulțumesc și sponso­rilor, care, și în acest an, și-au ară­tat susținerea pen­tru aceas­tă com­pe­tiție”, a mai adăugat Marcu George.
„Cupa Mărţişorului reprezintă interesul tinerilor pentru sportul cu motor și este un lucru mai mult de­cât pozitiv că există și tineri dornici de a organiza competiţii sportive și nu doar de a pilota mașini de raliu. Acest eveniment va beneficia de o atenţie crescută din partea Fede­raţiei Române de Automobilism Sportiv, iar coordonarea cursei va fi munca noastră înaintea începerii se­zonului competiţional 2016. Fe­deraţia Română de Automobilism Sportiv doreşte să felicite încă de pe acum echipa ACS Cupa Mărţi­şo­rului Team și să o asigure de tot sprijinul pentru reuşita din 2016”, a de­clarat Ioan Badiu, secretarul ge­neral din cadrul Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.
Ar mai fi de amintit faptul că această nouă ediție a „Cupei Măr­ţi­şorului” este dedicată atât piloţilor licenţiati FRAS, cat și piloţilor amatori. Eveni­men­tul automobilistic va fi desfă­şu­rat cu ajutorul Primăriei comunei Ra­coviţa, în parteneriat cu Fe­deraţia Română de Automo­bilism Sportiv și alți sponsori privați.

Etichete: , , , ,

Alte articole de la Alte sporturi