Unicul model de predare alternativă din Râmnicu Vâlcea: Elevul Andrei Popa de la Școala Waldorf a expus „Culorile din Atelier”


Sunt copii talentați, copii care, încă din școală, sunt pasionați de artă, de frumos și doresc ca toți să le cunoască creațiile. Este și cazul unui tânăr vâlcean care a dorit să îi fie cunoscută creația, cea mai mare parte din ea legată de folclorul românesc.
Vineri, 17 martie, cu începere de la ora 16.00, la Școala Waldorf din Râmnicu Vâlcea, s-a desfășurat vernisajul expoziției de culoare și desen, intitulat „Culori din Atelier”. Expoziția l-a avut ca autor pe Andrei Cătălin Popa, elev în clasa a VIII-a la unitatea de învățământ amintită. Andrei este de doi ani elev al Școlii Waldorf, s-a integrat foarte bine și a reușit să se impună. Lucrările din expoziția la care am luat parte au fost realizate în maxim cinci luni de zile, iar mare parte din ele conține elemente ale folclorului românesc. Dar nu numai. Printre exponate am regăsit icoane, schițe cu părți din corpul uman, realizate în genul marelui pictor DaVinci, peisaje. Sau, citându-l pe arhidiaconul Codruț Constantin Scurtu, Andrei trece printr-o perioadă a căutărilor.
„Din ce am vorbit cu rudele lui Andrei, este un elev talentat și am observat cu adevărat că el trece printr-o perioadă a căutărilor. Căutându-se pe sine, Andrei pleacă de la pânze, de la diverse creații. Am observat că avem o ie de călușar, ceea ce înseamnă un dans pentru binecuvântarea pământului. Eforturile lui Andrei nu se regăsesc doar în a coase, ci se proiectează și asupra icoanelor. Valorificându-i operele nu facem decât să-l încura­jăm… nu numai pe el, ci și pe coor­do­natorul care-l îndeamnă la crea­ție. E un copil talentat, plin de crea­ție. Felicitări!”, a declarat arhi­dia­conul Codruț Constantin Scurtu.
Un nou moment de artă, mo­ment când, o colegă de-a lui Andrei, Ioana Constantin, a încân­tat publicul prezent cu o piesă dedicată expoziției. Emoțiile se observau clar pe chipul fetei.
La rândul ei, mama lui Andrei, prezentă la expoziție, a ținut să precizeze că fiul era de mic un copil curios, curiozitate ce și-o expri­mă, în prezent, prin artă. Mama l-a încurajat și l-a sprijinit îndeaproape.

Carmen Popa, coordonator: „Mă bucur că Andrei a înțeles ce înseamnă să intri în artă”

Cea care a fost mereu alături de Andrei se numește Carmen Popa și este chiar coordonatoarea lui în creații, profesoară de pictură.
„Andrei mai are puțin și termină aici cursurile. Am stat și am lucrat în școală foarte mult. Sunt bucuroasă că l-am cunoscut, că a venit în această școală, că a înțeles ce înseamnă să intri în artă. Andrei a muncit foarte mult, expoziția fiind gata în cinci luni de zile”, a precizat profesoara Carmen Popa.

Familia dr. Radu Dobrescu, de zeci de ani alături de Școala Waldorf

„În această școală, crește în­cre­derea în viitor. De 25 de ani spri­jin această școală și pot spune că am știut de la început că acest în­vățământ este o alternativă extra­or­dinară pentru modul clasic de predare. Acest omogen complex copil – părinte – dascăl funcțio­nea­ză cel mai bine aici. Am constatat cât de importantă este, pentru viitor, educația copilului. Din păcate, edu­cația a fost marginalizată, ca și sănătatea, de altfel. În anumite peri­oade de dezvoltare ale țărilor, aces­tea nu sunt punctate cum trebuie. Aici, copiii sunt pregătiți pentru un viitor mai bun. Experiența anilor arată că absolvenții actuali s-au realizat în viață și oferă un viitor acestei țări. Poate, până la anul, când vom marca 25 de ani de la înființarea școlii, vom aduce și vechii absolvenți. (…)
În final, nu pot decât să felicit colectivul de profesori, în frunte cu doamna Drăgănescu Constantina, un învățător de excepție, o mamă bună, pe care am socotit-o uneori martiră, dedicându-se școlii trup și suflet, iar în momentele neplăcute a rezistat. Ca pastor al acestei școli de 25 de ani, sunt bucuros că unitatea ține de Arhiepiscopie, prin intermediul Seminarului teologic. Ne dă o stare de siguranță”, a declarat dr. Radu Dobrescu.
Și, într-adevăr, de când apar­ține de Seminarul Teologic „Sfân­tul Nicolae”, implicit de Arhiepis­copia Râmnicului, Școala Wal­dorf are o siguranță. Cu binecu­vântarea Ar­hie­pis­copului Râmni­cu­lui, ÎPS Var­sa­nufie, copiii, das­călii sunt sprijiniți în demersurile lor educaționale. Seminarul teologic este condus de către preot profesor dr. Ștefan Zară, iar părintele Nicolae Proteasa este coordonatorul Școlii Waldorf.

Mic istoric al Școlii Waldorf Râmnicu Vâlcea

Sistemul de învățământ alterna­tiv Waldorf a luat ființă, în Râmnicu Vâlcea, în anul 1993. Odată cu înființarea primei grupe de grădiniță și a clasei I Waldorf, a luat naștere și Asociația „Pro Waldorf”, constitui­tă din colectivul cadrelor didactice, părinții elevilor și membrii simpati­zanți.
În prezent, Școala Waldorf își desfășoară activitatea în sediul din strada Calea lui Traian nr. 170 (exact vis-a-vis de Spitalul Jude­țean), având clasele I-VIII și trei grupe de preșcolari.
Prin diversitatea activităților școlare și extrașcolare, elevii sunt implicați permanent în acțiuni orga­nizate de Primăria Râmnicului, Bi­blio­teca Județeană „Antim Ivirea­nul”, Centrul de pictură și modelaj, Consiliul Județean Vâlcea, Centrul „Europa” etc. Școala este cunos­cută în comunitatea râmniceană ca o unitate educațională cu merite atât pe plan informațional, cât și cul­tural-artistic, social, obținând rezul­tate deosebite în cadrul a tot felul de concursuri. De exemplu, în ca­drul proiectului „Spring Day in Europe”, desfășurat în parteneriat cu Centrul „Europa”, elevii au fost me­sagerii județului Vâlcea în Parla­mentul European de la Strasbourg. Acolo, ei au prezentat piesa de teatru intitulată „Războiul înghețatei de zmeură”, precum și o expoziție cu obiecte de ceramică și costume populare specifice județului Vâlcea.
Mai mult, la Biblioteca Jude­țeană „Antim Ivireanul”, în cadrul sărbătorii anuale Zilele Francofo­niei, copiii de la Waldorf au impre­sio­nat prin dramatizarea Legen­de­lor Olimpului, precum și prin muzi­ca­litatea interpretării la blockflote, în montajul literar „Pe aripi de primă­vară”. De remarcat că montajul la care facem referire a fost prezentat în limbile engleză și germană.

Oferta educațională 2017-2018

Pentru noul an școlar, oferta educațională cuprinde:
• învățământ primar: clasa pregătitoare – 20 locuri; clasa I; perioada de înscriere: 24-30 martie;
• învățământ liceal: zi/filiera vocațională – teologie pastorală, clasa a IX-a cu 28 locuri. Înscrierile se fac în zilele de 22 și 23 mai; liceu/zi, filiera teoretică – științe sociale, clasa a IX-a cu 28 locuri – repartizare computerizată;
• învățământ postliceal: asistent medical generalist – o clasă de anul I cu 28 locuri (buget); asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare – o clasă de anul I cu 28 locuri (buget). Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0250.711.570.
A consemnat Anamaria CONSTANTINESCU
Foto: Andrei, foto: pictura, foto: dobrescu si foto: scoala, in art 2017, 20 martie
Tag: Radu Dobrescu, Andrei Cătălin popa, Școala Waldorf Râmnicu Vâlcea