Un nou proiect de voluntariat, la Biblioteca Județeană: „Mergi pentru Verde!”


În 23 octombrie, Asociația FCASEC va lansa, la Biblioteca Ju­de­țeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, un nou proiect de voluntariat. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin progra­mul Erasmus+, Mobilități ale tine­rilor, Serviciul European de Volun­ta­riat, intitulându-se sugestiv „Go Green”.
La acest nou proiect de volun­tariat vor participa șase voluntari din mai multe țări: Portugalia, Spania, Polonia, Germania și Turcia. Pro­iectul se desfășoară în parteneriat cu Administrația Parcului Național Cozia și își propune să continue acti­vitățile unui alt proiect de volun­tariat încheiat la 31 Martie. Eveni­mentul va fi un bun prilej de a afla noutăți despre programul Erasmus+ și despre proiectele de tineret. Programul conferinței de lansare a proiectului mai sus amintit va cu­prin­de informații despre programul Erasmus+, informații despre noul proiect de voluntariat și informații despre Parcul Național Cozia. Voluntarii vor contribui la această conferință prin prezentări proprii, prezentări ale organizațiilor parte­nere. De asemenea, voluntarii vor expune așteptările și provocările personale de la acest proiect.
Obiectivele specifice ale proiec­tului sunt:
– promovarea de „comporta­mente verzi” în randul celor șase voluntari și în comunitățile locale implicate în activitățile proiectului.
– creșterea mobilității transna­țio­nale în rândul tinerilor cu opor­tu­nități reduse prin implicarea directă în proiect a șase voluntari cu opor­tunități reduse și prin popularizarea programului Erasmus.
– promovarea educației non-formale în rândul tinerilor cu opor­tu­nități reduse, în special în rândul tinerilor din comunitățile rurale de rromi.
– dezvoltarea de competențe antreprenoriale în râmdul tinerilor participanți la proiect.
– dezvoltarea unui parteneriat de durată între organizațiile parte­nere, parteneriat ce va promova exem­plele de bune practici în do­me­niul voluntariatului specific prote­jării mediului înconjurător.
Conferința de lansare a proiec­tului se va încheia cu un apel către participanți pentru a lua parte la evenimentul „Plantăm fapte bune în Vâlcea”, eveniment desfășurat în cadrul campaniei „Plantăm fapte bune în România”. Astfel, pe 14 no­iembrie, voluntarii FCASEC, alături de alți voluntari vor planta arbori pe două parcele de 11 hectare, situate în zona Fețeni, acțiune ce contribuie și la promovarea educației ecologice și a protejării mediului înconjurător.