Un deputat vâlcean a ajuns la Geneva! Ion Cristinel Marian a participat la conferinţa Organizaţiei Mondiale a Comerţului


• reprezentantul Colegiului Drăgăşani în Parlament este secretarul Biroului Executiv al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

Recent, la Geneva (Elveţia), la sediul Orga­ni­­zaţiei Mondiale a Comerţului au avut loc lucrările sesiunii anuale a Conferinţei Parla­men­tare cu tema „OMC la 20 de ani”. La această întâlnire ce a dat tonul activităţilor comerciale la nivel mondial pe anul în curs a participat şi un deputat vâlcean, Ion Cristinel Marian (foto, stânga). Interesant de remarcat este faptul că reprezentantul Cole­giului Drăgăşani în Parla­mentul României ocupă o funcţie importantă în Grupul Român al Uniunii Interparlamentare, fiind chiar secretarul Biroului Executiv.
Conferinţa a reunit peste 280 de parla­mentari, între care preşedinţi şi vicepreşedinţi de parlamente, din 64 de ţări membre. Au fost pre­zenţi delegaţi din partea adunărilor parlamentare cu statut de membru asociat, Parlamentul European, asociaţii şi adunări parlamentare cu statut de observatori, reprezentanţi ai guverne­lor, ONU, precum şi a unor agenţii din sistemul Naţiunilor Unite. În cele două zile de lucrări, par­lamentarii au participat la dezbateri interactive, dialogând cu negociatori guvernamentali, cu ofi­ciali OMC şi cu reprezentanţi ai societăţii civile. În ultimii 20 de ani, de când OMC a luat fiinţă, „peisajul” comercial şi consumatorul au suferit modificări importante. Acestea obligă regulile de comerţ să se adapteze într-un ritm accelerat, în care a intervenit un consumator din ce în ce mai tânăr, cu opinii proprii bine definite şi nevoi exprimate concret.
„Consider că întâlnirea din Elveţia a fost foar­te utilă. Ştim cu toţii cât de mare este impor­tan­ţa comerţului în zilele noastre. De-a lungul ce­lor 20 de ani de existenţă, Organizaţia Mon­dia­lă a Co­mer­ţului şi-a demonstrat eficaci­tatea şi este de da­toria noastră să îi susţinem activitatea de mo­dernizare pentru a răspunde cât mai bine pro­vo­cărilor actuale. Pot să vă mai spun că, pe 17 februarie, în cadrul Conferinţei parlamentare, a fost adoptat acordul de facilitare a comerţului, co­merţ perceput ca un factor de pace şi condiţii de viaţă mai bune. De aseme­nea, membrii dele­gaţiei GRUI au avut consultări şi schimburi de opinii cu parlamentari din ţări precum Portugalia, Bra­zilia, Austria, China, Belgia, Franţa, Suedia sau Spania. Am discutat aspecte referitoare la te­mele dezbătute, dar şi posibile proiecte co­mu­ne”, ne-a declarat deputa­tul vâlcean, Ion Cristinel Marian.

Posting....