Ultima săptămână pentru ajutorul de vacă defavorizată (2)


În practică, ajutorul specific pentru tau­rine din rase de carne, pentru anul 2012 se acordă: o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului, pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de maximum 20 luni, existent sau ieşit din exploataţie în intervalul 01 ianuarie – 31 iulie 2012 şi anual, pentru vaci din rase de carne. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate mai sus menţionate poate atrage, după caz, reducerea / excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi / sancţiuni mul­tia­nuale. APIA pune la dispoziţia beneficia­rilor cereri pretipărite cu efectivul de animale deţinut în exploataţie/ii şi cu încadrarea pentru fiecare categorie, efectiv înscris în RNE.

Care e valoarea maximă?

Valoarea ajutorului financiar specific se calculează anual, în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro­pene, pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro. Cuantumul ajutorului spe­cific se calculează de către APIA, după fina­li­zarea verificărilor administrative şi la faţa locului, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de capete eligibile din toate categoriile. Până în acest moment, statistica ne arată că nivelul de cereri primite la APIA Vâlcea este de 1112 pentru circa 3600 capete.