Turismul balnear nu există pentru „șefimea” județului!


• nici Prefectura și nici Consiliul Județean nu au acordat atenție Bursei și Forumului Turismului Balnear desfășurat zilele trecute la Călimănești

În campaniile electorale, este mereu o referință a platformei program pentru toate partidele și toți candidații. După vot, însă, atunci când faptele se impun, si­tuația nu sare de stadiul de gar­gară. Vorbim, evident, despre tu­rismul vâlcean pe care autoritățile județului, indiferent de coloratura lor s-au angajat „să-l ajute, să-l sprijine, să-l dezvolte ș.a.m.d”. Săptămâna aceasta, conducerea politică și administrativă a Vâlcii a mai ratat o șansă de a demonstra că-i pasă cu adevărat și că este gata să treacă la fapte.
După cum v-am informat și în edițiile noastre precedente, Orga­ni­zația Patronală a Turismului Bal­near din România (OPTBR) a or­ga­nizat în perioada 21-23 septem­brie, la Călimănești-Căciu­lata, în Com­plexul Cozia, cea de a XII-a ediție a Bursei și Forumului de Tu­rism Balnear, eveniment special­i­zat, cu participare națională și internațională. Bursa și Forumul de turism balnear se organizează anual, cu sprijinul membrilor OPTBR, în diferite stațiuni bal­nea­re din țară, în mod itinerant, pentru a oferi acestora posibilitatea să-și pre­zinte potențialul natural, infra­struc­tura turistică și de trata­ment/spa/wellnes, serviciile, posi­bi­li­tățile de agrement și de relaxare sau de cunoaștere a împrejurimilor. Anul acesta, manifestarea s-a aflat la cea de a XII-a ediție, prilej ideal pentru dezbatere a unor probleme de importanță majoră pentru sectorul de turismul balnear, pentru investitori, pentru toți cei care acționează în domeniu (tur-ope­ratori, sectorul medical, autorități locale, școli de turism, instituții de cercetare etc.).
Manifestarea a avut două com­ponente: bursa – un cadru expozi­țional, în cadrul căruia societăți de turism balnear și/sau firme și companii cu activități în domeniu (hotelieri, agenții de turism, pro­du­cători/distribuitori de echipamente, produse și servicii pentru stațiunile balneare) și-au expus propria ofertă; forumul – cu o agendă de prezentări ce a atras numeroși participanți, datorită selecției te­melor expuse menite să răspundă nevoilor de informații și schimb de experiență.
Specialiști și formatori de opinie, manageri și lucrători în tu­rism, din țară și din străinătate, asociații din turism, universități, alte instituții implicate în activitatea turistică, cu accent pe turismul de sănătate și balnear au luat parte la evenimentul susținut de Organi­zația Mondiale a Turismului (OMT) și a Asociației Europene a Stațiu­nilor Balneare (ESPA) în al căror ca­lendar de evenimente este inclu­să, dar și de Patro­najul și susține­rea Autorității Naționale pentru Turism.
Condusă de însuși primul om al turismului românesc, adică Anca Nedea, președintele Autorității Na­ționale de Turism, și Nicolae Ră­du­lescu, președintele Organizației Patrona­te­lor din Turismul Balnear, întâlnirea a adus îm­preu­nă aface­riști care, anual, produc între 8-900 milioane euro! În fruntea Din partea admi­nistrației locale au fost pre­zenți doar doi oameni de greutate: primarul Călimăneștiului și cel din Băile Govora! Dinspre Prefectură și CJ au poposit numai scuze și pretexte ale unor bieți funcționari trimiși să spele prin trei fraze de lemn indiferența de peste două decenii și jumătate…

Posting....