Trei posturi scoase la concurs la Ocnele Mari


Primăria Ocnele Mari Vâlcea anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie vacante, astfel:
• consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant, la Compartimentul Relaţii cu publicul şi mass media;
• consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Compartiment Patrimoniu;
• consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Compartiment asistenţă socială.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
• consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
• consilier, clasa I, grad profesional debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor economice;
• consilier, clasa I, grad profesional debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile asistenţă socială sau sociologie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 24 iulie, ora 12.00 – proba scrisă; 31 iulie, ora 12.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului. Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Ocnele Mari, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 53, judeţul Vâlcea, telefon: 0250.772.043.

Posting....