Totul despre SNPPC


Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) este cel mai mare sindicat din România si singurul cu reprezentativitate proprie la nivelul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Întemeiat la 21 decembrie 2004, SNPPC s-a dezvoltat, în timp, formând Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România (FSNPPC), cea mai mare organizație de profil, cu reprezentativitate în domeniul ordinii și siguranței publice gestionate de către MAI, partener de dialog social al MAI, negociator și semnatar al acordurilor și contractelor colective privind raporturile de serviciu.
SNPPC are,  în prezent, 74 de birouri teritoriale și peste 40.000 de membri în toată țara, prin extindere și număr de membri, fiind cel mai important sindicat din Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră si din multe alte structuri MAI.
Scopul enunțat de primul articol din statut este de a proteja drepturile și de a reprezenta interesele profesionale, economice și sociale, culturale și sportive ale membrilor săi, prevăzute în legislația națională, în tratatele, acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, în contractele colective de muncă și în legislația muncii din domeniu.
În sprijinul membrilor săi și familiilor acestora, pentru a le oferi ajutor atunci când au cea mai mare nevoie, SNPPC a înființat Fundația Sfântul Nicolae – Ocrotitorul Polițiștilor. Printre cele mai importante obiective umanitare ale organizației, se numără, pe lângă întrajutorarea polițiștilor, acordarea de sprijin pentru persoanele defavorizate, promovarea identității naționale, identificarea și promovarea tinerelor talente în diverse domenii cultural-artistice, științifice și sportive.
SNPPC este cea mai mare și mai puternică organizație sindicală din domeniul ordinii publice. În realizarea scopurilor sale, SNPPC a dezvoltat parteneriate puternice la nivel local, național și european. FSNPPC este  afiliată la cea mai mare confederație sindicală din România, CNS Cartel ALFA, cât și membri fondatori ai EPU – European Police Union, cea mai importantă organizație de profil, recunoscută la nivelul Uniunii Europene.