Totul despre „Prima mașină”


Potrivit unui comunicat oficial de presă, programului „Prima Mașină” i-a fost alocat, în acest an, un buget de 50 de milioane de lei, pentru a oferi garanții pentru aproximativ 1.700 de mașini noi. Statul va garanta 50% din valoarea creditului pentru achiziționarea unei mașini cu prețul de până la 50.000 lei fără TVA (62.000 lei cu TVA 24%). Astfel, persoanele fizice cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani (inclusiv) la data aprobării creditului, vor beneficia de finanțare – exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit – care va acoperi maximum 95% din prețul de achiziție prevăzut în factura proformă. Din finanțarea acordată, 50% va reprezenta garanția statului. Persoanele cu vârsta de peste 36 ani (inclusiv) la data aprobării creditului, vor beneficia de finanțare – exclusiv dobânzile și comisioanele bancare și alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit – care va acoperi maximum 90% din prețul de achiziție prevăzut în factura proformă. Din finanțarea acordată, 40% va reprezenta garanția statului. Pentru a beneficia de garanția acordată de stat prin acest Program, persoanele fizice trebuie să îndeplinească o serie de condiții, între care: să facă dovada, cu declarația pe proprie răspundere și cu copia facturii proformă emise de vânzător, că autoturismul care se achiziționează în cadrul programului este nou, este produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, îndeplinește cel puțin cerințele minime ale standardului EURO 5, este achiziționat de la o persoană juridică care are ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor și are un preț de achiziție care nu depășește suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA; să dispună de un avans de minimum 5% (pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani), respectiv 10% (pentru persoanele cu vârsta de peste 36 de ani) din prețul de achiziție în cazul finanțărilor garantate, care acoperă diferența dintre prețul de achiziție a autoturismului nou, rezultat din factura proformă, și finanțarea garantată; să nu înstrăineze autoturismul nou achiziționat în cadrul Programului pe toată durata de valabilitate a garanției; să asigure autoturismul nou achiziționat din finanțarea garantată, printr-o poliță de asigurare de tip FULL CASCO fără franciză, care va acoperi cel puțin riscurile totale și parțiale de furt și daună; beneficiarul acceptă constituirea unei ipoteci mobiliare asupra drepturilor derivând din polița de asigurare în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P., și a finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare, pe toata durata finanțării garantate.