Totul despre dreptul european al contractelor în cazul tranzacțiilor transfrontaliere


Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea, anunță că, recent, Par­la­mentul European a adoptat cu 521 voturi “pentru”, 145 “împotrivă” și 8 abțineri, normele europene opționale privind contractele încheiate pe piața uni­că. Din toamnă, întreprinderile și consumatorii vor putea alege dacă aplică le­gis­lația naționala sau pe cea comunitară atunci când încheie contracte în Uni­unea Europeană, explică Lidia Giosan. „Această modificare le-ar oferi celor 500 de milioane de consumatori din Europa mai multe posibilități de achiziții trans­fron­taliere, reducând în același timp costurile de tranzacție pentru între­prin­­de­rile mici – care constituie coloana vertebrală a economiei. CE atrage atenția asu­pra costurilor de tranzacție și asupra incertitudinii juridice pe care o implică gestionarea dispozițiilor unui drept străin al contractelor care fac ca ex­tinderea întreprinderilor mici și mijlocii pe piața unică să fie deosebit de dificilă. Astfel, con­sumatorii și întreprinderile ar putea alege în mod liber un drept european opțional al contractelor în relațiile lor contractuale, ca alter­nativă la dreptul na­țional existent al contractelor, atunci când doresc să cum­pere sau să vândă măr­furi peste o graniță națională. O întreprindere online de mici di­men­siuni care dorește să desfășare activități comerciale în Europa ar putea eco­no­misi o suma estimata la 9000 euro, care reprezintă taxe juridice și costuri afe­rente traducerilor pe fiecare piață – sau peste 230.000 euro, în cazul în care ar dori să-și extindă afacerile la scară europeană. În temeiul strategiei Europa 2020, Comisia abordează problema barierelor de pe piața unică pentru a impulsiona redresarea economică. Aceasta include găsirea unor soluții ar­mo­nizate pentru contractele consumatorilor, a unor modele de clauze con­trac­tuale ale UE și avansarea către un drept european al contractelor”.