„Susţinem reducerea evaziunii fiscale”


• declară deputatul Constantin Rădulescu

Zilele trecute, premierul Vic­tor Ponta a prezentat în Camera Deputaților priorităţile de guver­nare ale primului semestru al anului 2015. Premierul, a cerut sprijinul parlamentarilor pentru mai multe priorităţi guverna­men­tale, în 12 domenii, arătând că printr-o nouă colaborare între Par­lament şi Guvern, în care nici preşedintele să nu mai blocheze acte normative, va reduce nu­mărul ordonanţelor de urgenţă. Deputatul Constantin Rădulescu prezintă câteva din priorităţile guvernamentale: „Prin Noul pro­iect al Codului fiscal şi al Codului de procedură Fiscală, vrem com­ba­terea evaziunii, reducerea bi­ro­­craţiei şi crearea condiţiilor pen­tru ca, de la 1 ianuarie 2016, să putem reduce TVA la un nivel care să se apropie de momentul 2010. În plan social, indexarea anuală a pensiilor, dublarea alo­ca­ţiilor pentru copiii din familiile dezavantajate şi indexarea in­dem­nizaţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi sunt măsuri impor­tante, la fel şi creşterea ocupării în rândul tinerilor”.

Posting....