„Sunt reclamat că muncesc! Aşa sunt oamenii”


• declară primarul Iordache, de la Onele Mari
Deschis încă de luna tre­cu­tă, ştrandul din Ocnele Mari şi-a schimbat complet înfăţişa­rea, gra­ţie investiţiilor făcute de noul chi­riaş, adică patronul Rest­au­ran­­tului „Gladiola” din Râm­nic. „Ştran­dul a fost preluat de Eugen Dincă, care a investit în jur de cinci miliarde de lei pentru recondiţionarea camere­lor, bazi­ne­lor, spaţiilor de plajă, terase­lor, barului şi bucătăriei. «Alutus-ul» şi Nicolae Minea nu mai au nicio treabă cu ştrandurile. Pot doar să mai încurce puţin, nu mult”, declară primarul Petre Ior­dache. Până în data de 12 iulie, când are loc licitaţia pentru clădirile de la ştrandul din Ocnele Mari, acestea aparţin firmei care are datorii către autoritățile locale de peste 1,5 miliarde de lei. „Pe lângă cele două bazine cu apă tămă­duitoare, ștrandul Ocnele Mari avea vreo 20 de căsuţe din lemn, lăsate în paragină, cu podelele inundat”, mai spune Iordache.
Cu toate eforturile făcute de primar, s-au găsit mulţi care să reclame activitatea acestuia, iar un reprezentant al Curții de Conturi a stat două luni să verifice situaţia. „Pentru a lămuri lucrurile, după verificările Curții de Conturi, am convocat o ședință extraordinară la care a fost invitat și Gheorghe Cîlea, unul dintre cei care au re­clamat”, declară Petre Iordache. Ce­tățeanul reclamagiu era nemul­țu­mit de faptul că membrii comisiei care a întocmit un proiect eligibil pentru alimentare cu apă și ca­na­lizare primiseră un comision pentru orele lucrate, în sumă de 8.059 lei În acest sens, repre­zen­tanții Primăriei au explicat faptul că, dacă ar fi angajat o firmă spe­ciali­zată, costurile ar fi fost mult mai mari. Cea mai mare nemul­ţumire a lui Gheorghe Cîlea este faptul ca primarul Petre Iordache ar fi sistat unele lucrări de asfal­tare, după ce ar fi dat o parte din bani constructorului. „Era normal să face acest lucru, deoarece, între timp, Consiliul Judeţean ne-a aprobat fondurile pentru alimen­ta­re cu apă și canalizare. Nu puteam interveni după ce asfaltam, pentru că se pierd și banii de garanții ai constructorului și se strica iar drumul”, a spus Iordache.