Start acțiunilor silvice și ecologice din cadrul „Lunii Pădurii”


În fiecare an, perioada 15 martie – 15 aprilie este sărbătorită ca fiind „Luna Pădurii”, unul din cele mai importante evenimente silvice şi ecologice, reprezentând o modalitate de sensibilizare a publicului şi a factorilor decizionali, cu privire la importanţa pădurilor, a rolului lor esenţial în menţinerea echilibrului ecologic. În cadrul campaniei „Luna Pădurii”, Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea a participat, ieri, la acțiunile organizate de Direcția Silvică Vâlcea sub egida „Luna plantării arborilor”. Acțiunile de plantare au demarat la Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, din raza de activitate a Ocolului Silvic Stoiceni.
„Luna Pădurii” îşi are originea în Statele Unite ale Americii, când în anul 1872 a debutat o campanie de sădire a arborilor, ca urmare a despăduririlor tot mai accentuate. În România, „Luna Pădurii” a fost marcată pentru prima dată în anul 1902, de Spiru Haret, pe atunci ministru al Cultelor şi Instrucţiei Publice, sub denumirea de „Sărbătoarea sădirii arborelui” și a fost celebrată pentru prima dată în anul 1953, când s-a stabilit prin lege realizarea, an de an, a unor acţiuni pe linie silvică, cu un pronunţat caracter educativ. Pădurilor li se datorează, în cel mai înalt grad, stabilitatea şi calitatea factorilor fundamentali ai mediului, având importanţă ecologică şi socială prin influenţele lor favorabile, precum protecţia solului împotriva eroziunii, prin protecţia izvoarelor şi a cursurilor de apă, ameliorarea microclimatului, crearea unui mediu ambiant propice sănătăţii omului, satisfacerea cerinţelor pentru odihnă, agrement şi turism, datorită oxigenului produs zilnic. Din cauza tăierilor efectuate de om și a unor calamități naturale, cum sunt furtunile puternice, dar mai ales, incendiile, astăzi există suprafețe întinse de pe care pădurea a fost nimicită. Datele ne-au fost furnizate de Alina Istocescu – Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Posting....