Stadiul depunerii Cererilor Unice de Plată în cadrul Campaniei 2020: vâlcenii au depus la APIA 10.800 cereri pentru 26.200 hectare


Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, până la acest moment, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2020, s-au depus un număr total de 422.806 cereri, pentru o suprafaţă de 2.776.323,58 hectare. Dintre acestea, au fost înregistrate prin mijloace electronice (telecomunicații), începând din data de 6 aprilie 2020, un număr de 284.499 de cereri pentru o suprafață de 2.237.890,64 hectare.
La nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea, s-au depus în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2020, cumulat în sectorul vegetal şi zootehnic, un număr total de 10.800 cereri, pentru o suprafaţă de 26.200 hectare.
Reamintim că pentru a respecta prevederile privind distanțarea socială și a preveni răspândirea pe teritoriul României a epidemiei de Coronavirus, dar și pentru a minimiza pe cât posibil efectele negative asupra activităților din sectorul agricol, completarea Cererilor unice de plată se realizează pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând link-ul aplicației IPA-Online http://lpis.apia.org.ro. Descrierea amănunțită a utilizării aplicației se găsește în ghidul de utilizare al acesteia care poate fi accesat la butonul Asistență.
Documentele care se atașează la dosarul Cererii unice de plată sau la modificările aduse acesteia (copie CI/ BI/ pașaport/ certificatul de înregistrare la ONRC/c ertificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar activ) se transmit prin mijloace electronice către Centrele județene/ locale APIA de care aparțin fermierii.
Campania de depunere a Cererilor Unice de Plată se va încheia la data de 15 iunie 2020, în conformitate cu prevederile OMADR nr. 89/03.04.2020 privind depunerea on-line a cererilor unice de plată aferente anului 2020.
• Serviciul relaţii cu publicul şi comunicare al APIA Vâlcea