Sprijin financiar pentru achiziționarea de berbeci de reproducție și juninci din rase specializate


Guvernul României a adoptat Hotărârea de Guvern privind schema de minimis „achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și de juninci din rase specializate”, act normativ care urmărește ameliorarea valorii genetice a șeptelului de animale din România. Beneficiarii schemei: crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice care dețin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatelor de producător; crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale; crescători de ovine/bovine, persoane juridice, precum și orice forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii. Valoarea sprijinului financiar, care urmează a fi acordat începând cu data de 2 decembrie 2014, sunt: maximum 2.500 lei / cap berbec de rasă specializată achiziționat în baza prevederilor prezentei hotărâri; maximum 5.000 lei / cap junincă din rasa specializată achiziționată în baza prevederilor prezentei hotărâri. Criteriile de eligibilitate pentru achiziționarea berbecilor de reproducție din rase specializate sunt: să dețină un efectiv de minimum 150 capete și maximum 1000 capete femele ovine, identificate și înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; berbecii de reproducție achiziționați să fie din rasele specializate cuprinse în lista întocmită de ANARZ care este anexa la Hotărârea de Guvern; fermierii se obligă prin angajament scris să mențină în exploatație berbecii de reproducție achiziționați pe o perioadă de minimum 3 ani și să înscrie în Registrul Genealogic produșii femele obținuți din montă naturală cu berbecii de reproducție din rase specializate; să dețină registrul individual al exploatației în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE; achiziționarea de berbeci de reproducție din rase specializate se realizează respectând proporția de un berbec la 30 de capete femele ovine deținute; numărul maxim de berbeci de reproducție care poate fi achiziționat de un beneficiar trebuind să corespundă unui număr de 700 capete femele ovine/beneficiar. Criteriile de eligibilitate pentru achiziționarea junincilor din rase specializate sunt: să dețină un efectiv maximum de 10 capete vaci, identificate și înregistrate în RNE, până la data intrării în vigoare a hotărârii de guvern; junincile achiziționate să fie din rasele specializate cuprinse în lista ANARZ care va fi anexată hotărârii de Guvern; se obligă prin angajament scris să mențină în exploatație junincile achiziționate pe o perioada de minimum 3 ani și să înscrie în Registrul Genealogic produșii obținuți din junincile din rase specializate; să fie membru al unei forme asociative în cazul în care beneficiarul deține mai puțin de 3 capete vaci; să dețină registrul individual al exploatației actualizat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului; achiziționarea de juninci din rase specializate se realizează pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete bovine femele/beneficiar, iar numărul maxim de juninci din rase specializate pentru care se acordă ajutor de minimis este de maximum 10 capete/beneficiar. Fermierii pot afla detalii privind documentele necesare accesării schemei, precum și toate informațiile referitoare la procedura de derulare a acesteia de la Direcția pentru Agricultură a Județului Vâlcea, care se ocupă de implementarea schemei. De asemenea, beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor depune cererile până la data de 3 noiembrie 2014, la sediul Direcției pentru Agricultură Vâlcea din Râmnicu Vâlcea, Strada Oituz, nr.7.

Posting....