Soţia ambasadorului SUA vizitează Horezu


Doamna Elizabeth Brown Gitenstein, soţia ambasado­ru­lui Statelor Unite ale Ame­ricii la Bucureşti, efectuează azi o vizită în oraşul Horezu. Programul cuprinde o în­tâlnire cu primarul Constantin Niţu şi reprezentanţi ai Clu­bului 4-H din oraşul Horezu, precum şi vizite la Mănăstirea Hurezi, satul Olari şi Galeriile de artă populară contem­porană de la Casa de cultură. Pe parcursul vizitei, Excelen­ţa sa va fi însoţită de doamna Kiki Harris Skagen Munshi, fost ataşat cultural al Am­ba­sadei SUA la Bucureşti, rep­re­zentantul localităţii Ju­lian (Districtul San Diego – Cali­fornia), aflată în relaţiile fră­ţeşti de colaborare stabilite cu oraşul Horezu la data de 15 septembrie 2011.