Situația plăților prin Programul Național Apicol


Solicitările apicultorilor care au depus cereri de sprijin prin Programul Naţional Apicol pentru anul 2014 depăşesc cu 11 milioane de lei alocarea Programului. Ministerul Agriculturii a hotărât că unele cheltuieli vor fi decontate integral, în timp ce pentru restul măsurilor din Program apicultorii vor primi doar o parte din cheltuielile efectuate. În urma centralizării de către APIA a cererilor de plată depuse de solicitanți până la termenul limită de 1 august 2015, suma solicitată este de 40,784 milioane lei, față de alocarea PNA pentru perioada 16 octombrie 2014 – 15 octombrie 2015, de numai 29,711 milioane lei (conform Deciziei CE nr. 5.126/2013și a HG 1050/2013), informează Ministerul Agriculturii.
După centralizarea și verificarea cererilor, pentru anul 2014, procedura de decontare este următoarea: 100% din preţul de achiziţie (-TVA) pentru medica­mente achiziționate pentru combaterea varoozei în apicultura convențio­nală/eco­logică; 22,67 lei/buc. pentru decontarea fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi în antivarooză – apicultura convențională; 39,74 lei/buc. pentru decontarea fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooză – apicultura ecologică; 16,53 lei/buc. (-TVA) pentru decontarea mătcilor achiziționate; 165,34 lei/buc. (-TVA) pentru decontarea roiurilor pe faguri achizițio­nate; 330,67 lei/buc. (-TVA) pentru decon­tarea familiilor de albine achiziționate; 93,47 lei/buc. (-TVA) pentru decontarea stupilor uzaţi în urma deplasării în pastoral; 100% din preţul analizelor (-TVA) pentru decontarea setului de analize fizico-chimice care atestă calitatea mierii.
Potrivit datelor MADR, pentru anul 2015, de măsurile prevăzute în PNA au beneficiat 5.903 apicultori organizați în 145 forme asociative și au fost decontate următoarele achiziții: 60.863 mătci; 31.369 familii de albine; 29.966 roiuri pe faguri; 102.663 stupi; 28 seturi de analize fizico-chimice; 67.465 funduri antivarooză – apicultură convențională şi 2.406 funduri antivarooză în apicultura ecologică. În urma verificării de către APIA a facturilor depuse de către solicitanți, s-a constatat că au fost achiziţionate: mătci cu un preţ minim de 10 lei şi un preţ maxim de 100 lei; roiuri pe faguri – 100 lei – 400 lei; familii de albine – 200 lei – 500 lei; stupi – 46 lei – 384,50 lei; funduri antivarooză pentru apicultura convențională – 10 lei – 100 lei; funduri antivarooză pentru apicultura ecologică – 18,40 lei – 80 lei.
Beneficiarii Programului Național Apicol pentru perioada 2014–2016 sunt apicultorii, persoane fizice şi juridice, PFA, ÎI şi ÎF constituite potrivit OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor econo­mice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare, mai precizează MADR.