Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10-14 ianuarie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Eftimeștilor, Calea București, Sergiu Purice, Socului și Bâlciului.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul Stației de pompare Râureni;
• s-au continuat lucrările pentru execuția Stației de pompare de pe strada Livezi;
• s-au înlocuit 50 m rețea de apă potabilă și s-a montat hidrant subteran De 80 mm pe strada Calea lui Traian;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Kalamata, Scuarul Mircea cel Bătrân și bulevardul Dem Rădulescu;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Dacia – blocul 14, strada Scuarul Mircea cel Bătrân – blocul K, strada Calea lui Traian – blocurile 15 și 259, strada Luceafărului – blocurile A18 și A20, Aleea Garoafelor – blocul C32, strada Henri Coandă – blocul 111, Splaiul Independenței – blocul 4, strada Muzeului, strada Kalamata, Aleea Melodiei – blocurile P3 și N10, strada Nicolae Iorga – blocurile A17/I, A93 și A94, strada Maior V. Popescu – blocul B2, Aleea Cocorilor – blocul R13, strada Dr. Hacman – blocul 85, Aleea Bradului – blocul C5, Aleea Stejarului – blocul C16, strada Rapsodiei – blocul D10, strada I.L. Caragiale – blocul A34/1, strada Ferdinand, strada Regina Maria – blocurile C6, I și J, strada Matache Temelie – blocul 72, strada General Magheru – blocul S2, strada Carol I – blocul 4 și bulevardul Tineretului – blocurile A11/1, A12 și 54.
19 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 19 apometre, dintre care 14 verificate și înlocuite și cinci montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate trei lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 12 avize de amplasament și patru avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
• Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA