Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 20-26 noiembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Antim Ivireanu, 1 Mai, Calea lui Traian și Macilor.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Fețeni, Macilor și Eftimeștilor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au finalizat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Zăvoieni;
• s-a executat branșament apă potabilă pe strada Schitul Troianu;
• s-au continuat lucrările de execuție cămin de vane pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă de pe strada Calea lui Traian;
• s-au început lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe strada Calea lui Traian;
• s-au început lucrările pentru extindere rețea de canalizare pe strada Grădinilor;
• s-a curățat cheson pe bulevardul Dem Rădulescu;
• s-au executat lucrări de remediere canalizare deteriorată pe străzile Dan Basarab și Știrbei Vodă;
• s-au verificat și curățat căminele colectoare aferente Stației de Epurare Apavil S.A;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Wiesbaden, strada Kalamata, strada Matei Basarab – blocul 118, strada I.C. Brătianu – blocul A64, strada Dan Basarab, strada General Magheru – blocul D, strada Calea lui Traian – blocurile Filipin și 12, strada Cerna –blocul 37, strada Grădinilor, Aleea Narciselor – blocurile C26 și C28, strada Nicolae Iorga – blocul A24/3, strada Ostroveni, strada Republicii – blocul R35, strada Uzinei, strada Știrbei Vodă, Aleea Crinilor – blocul A6, strada C-tin Brâncuși – blocul I2, strada Ferdinand, strada Henri Coandă, strada Lucian Blaga – blocul A32/1 și bulevardul Dem Rădulescu.
14 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 14 apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate două lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite opt avize de amplasament și trei avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA