Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 6 – 12 noiembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Fețeni.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ostroveni, Vasile Alecsandri și Fețeni.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Schitul Troianu;
• s-au continuat lucrările de execuție cămin de vane pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă de pe strada Calea lui Traian;
• s-au executat lucrări de înlocuire branșament apă pe strada Gib Mihăescu;
• s-a executat racord de canalizare menajeră pe strada Gheorghe Bobei;
• s-a refăcut cămin de canalizare menajeră deteriorat pe strada Rapsodiei;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Mihai Viteazu – blocurile T1 și T2, strada Știrbei Vodă – blocul O, strada Căminului, strada Ostroveni, strada General Magheru – blocul S3, Aleea Bradului – blocul C4, strada Mihai Eminescu – blocurile B12 și C10, strada Ion Referendaru – blocul A18/1, strada Nicolae Iorga – blocurile A24/3 și 91, strada Nicolae Grigorescu, strada Dacia – blocul 84, strada Libertății, strada Kalamata, strada Henri Coandă, strada Marin Preda, strada Calea lui Traian – blocul 113, strada Lucian Blaga, strada Cerna – blocul 27, strada Gib Mihăescu, strada Regina Maria – blocul C6, bulevardul Nicolae Bălcescu – blocul O4, bulevardul Dem Rădulescu – blocurile A, B, C, bulevardul Pandurilor – blocul A8/I și bulevardul Tineretului – blocurile A12 și B1.
21 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 21 de apometre, dintre care 16 verificate și înlocuite și cinci montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șase lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 25 avize de amplasament și șapte avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA

Posting....