Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16-22 octombrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Ostroveni, Lespezi și Florilor.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Săliștea Nouă, Macilor, Apusului, Calea lui Traian, Zefirului intersecție cu Calea lui Traian.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au executat lucrări de refacere tronson canalizare menajeră pe strada Henri Coandă;
• s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Zăvoieni;
• s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Schitul Troianu;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Emil Avrămescu – blocul E, strada Bujorencii, strada Calea lui Traian – blocul 35, strada General Praporgescu, strada Regina Maria – blocul C1, strada Mihai Eminescu – blocul C12, strada Henri Coandă – blocurile P4, P12 și N4, strada Rapsodiei – blocurile A16, D2 și D10, strada Kalamata, strada R. V. Băbeanu nr. 8 – 10, Aleea Panseluțelor – blocul C32, Aleea Bradului – blocul C1, strada Lucian Blaga, strada I.C. Brătianu – blocurile A64 și S1, strada Ștrandului, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Dr. Hacman – blocurile 81 și 82, strada Someș nr. 32, strada Pajiștei nr. 32, strada Gib Mihăescu – blocul S3, strada Independenței – blocul 3, strada Violetelor – blocul N25, strada Caporal Hanciu nr.53, strada Luceafărului – blocurile A1 și A2, strada Nicolae Iorga – blocul A27/1, strada Copacelu, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – blocurile A11/2 și A11/3.
TREI APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate trei apometre, dintre care două verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite zece avize de amplasament și cinci avize tehnice.
Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Apavil SA