Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 11-17 septembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Rapsodiei, Știrbei Vodă și Tudor Vladimirescu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Buda și Salciei.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;
• s-a refăcut tronson rețea de canalizare pe străzile Lucian Blaga și Petrișor;
• s-au refăcut guri de scurgere pe străzile Aurelian Sacerdoțeanu și Gabriel Stoianovici;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Calea lui Traian – blocul 7 și Spitalul Județean de Urgență, strada Petrișor – blocul P4, strada Depozitelor, strada Tineretului – blocul B5, strada Mihai Eminescu – blocul C13, strada Luceafărului – blocul A1, strada Dobrogeanu Gherea – blocurile S24 și S26, strada General Magheru, strada Matache Temelie – blocul 82, strada Lucian Blaga – blocurile A31 și A31/1, strada Rapsodiei – blocurile B1/1 și D10, strada Știrbei Vodă, strada Splaiul Independenței – blocurile 7-12, strada Viilor și bulevardul Tineretului – blocurile B2 și B5.
PATRU APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate patru apometre, dintre care două apometre verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate patru lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 16 avize de amplasament și două avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil S.A.