Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 5 – 11 iunie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Straubing și Cojocarilor.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Remus Bellu, Nicolae Titulescu, Calea lui Traian, Ostroveni, Straubing, Albinei și bulevardul Tineretului.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• se continuă cu igienizarea perimetrul rezervorului Capela;
• se continuă lucrările de execuție Stație de pompare pe strada Livezi;
• se continuă lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
• s-a refăcut racord canalizare menajeră pe bulevardul Tineretului;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Mihai Eminescu – blocurile B13 și B14, strada Nicolae Iorga – blocul A25, strada Kalamata, strad Henri Coanda – blocurile I10 și H6, strada Regina Maria – blocul C3, strada Mărului, strada Luceafărului – blocurile A1 și A2, strada Petrișor – blocul P8, Aleea Panseluțelor – blocurile C23 și C32, strada Dobrogeanu Gherea, Aleea Olănești – blocul 12, strada Digului, strada Antim Ivireanu, strada Carpați, strada Ostroveni – blocul A14, strada Râureni, Splaiul Independenței, bulevardul Tineretului – blocurile A9, A11/1 și S2 și bulevardul Dem Rădulescu – blocurile 28, 29 și 30.
16 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 16 de apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și patru montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate nouă lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 15 avize de amplasament și trei avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare, mass-media al societății Apavil SA

Posting....