Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


Apavil SA a desfăşurat şi în perioada 8-14 mai 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
Avarii soluţionate. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Constantin Stănciulescu și Cojocarilor.
Lucrări de amenajare a terenului. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Eroilor și Ostroveni.
Pompe curăţate. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și pasaj Dacia.
Probleme punctuale. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• se continuă cu igienizarea perimetrului rezervorului Capela;
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Popa Șapcă;
• s-au montat bile de închidere în separatorul de solide aferent stației de pompare ape uzate nr. 2 Râureni;
• s-au decopertat cămine de canalizare menajeră pe strada Nicolae Iorga;
• s-a montat dală de beton pe strada Iustinian Marina;
• s-a remediat racord de canalizare menajeră pe strada Lacului;
• s-au început lucrările pentru execuția rețelei de canalizare și racorduri pe strada Traficului;
• se continuă lucrările de execuție rețea de canalizare și racorduri pe strada Zăvoieni;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
Rețele de canalizare menajeră curăţate. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Rapsodiei – blocul R3, strada Dr. Hacman – blocul 89, strada Tineretului – blocurile A59 și B1, strada Lacului, strada George Enescu, strada Henri Coandă – blocul N5, strada Crângului, strada Ferdinand, strada Matache Temelie – blocurile 74 și 85, strada Matei Basarab – blocurile 29 și 118, strada Aurel Vlaicu nr.12, strada Posada, strada Calea lui Traian – blocurile N7, S34 și l, strada Mihai Eminescu – blocul C10, Aleea Trandafirilor – blocurile B8 și B9, strada Panseluțelor – blocurile C23 și C32, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Nicolae Iorga – blocurile A27/1, A27/2 și A27/3, strada I.L. Caragiale – blocurile A28/1, A28/2, A35 și A41/1, Splaiul Mircea Vodă – blocul P1, strada Intrarea Jiului, strada General Magheru – blocul V1, strada Petrișor – blocul P8, b-dul Dem Rădulescu, strada Kalamata, Aleea Mioriței – blocul N5, strada Alexandru Sahia, strada Antim Ivireanu.
19 apometre verificate şi montate. Tot în această perioadă au fost montate 19 de apometre, dintre care nouă verificate și înlocuite și zece montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șase lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite șase avize de amplasament și șase avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil SA

Posting....