Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13-19 februarie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Nistor Dumitrescu, Bâlciului și Oltului intersecție cu Râureni.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Geniștilor.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;
• s-au executat lucrări de conectare a rețelei de apă potabilă existentă pe strada Geniștilor, cu rețeaua de înaltă presiune de pe strada Arinilor;
• s-a refăcut un cămin de canalizare menajeră pe bulevardul Tineretului;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe străzile Calea lui Traian, Ostroveni și Dacia;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Decebal – blocurile R5 și S10, strada Calea lui Traian – blocurile 5 și 7, strada Ostroveni, strada Corneliu Coposu, strada Izvorului, strada Kalamata, strada Prundului, strada I. C. Brătianu, strada Lucian Blaga, strada Ion Creangă, strada Inătești, strada Matache Temelie – blocul 72, strada Republicii – blocul S7, strada Mihai Viteazu – blocul CPL 1, strada Independenței – blocul 6, strada Marin Preda – blocul A26, strada Nicolae Iorga – blocul A93, strada Luceafărului – blocurile A18 și A22, strada Mihai Eminescu – blocurile B13, B14 și C10, strada Aleea Trandafirilor – blocul B9, strada 1 Mai – blocul 3, strada Aleea Panseluțelor – blocurile C28 și C32, strada Regina Maria – blocul C8, strada Aleea Olănești – blocurile A și 12 și bulevardul Tineretului – blocurile A11/1 și S2.
13 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 13 de apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate șapte lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 13 avize de amplasament și șapte avize tehnice.
Sursă foto: Arhivă
Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil S.A.