Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13-19 iunie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Nicolae Titulescu, Mihai Viteazu, Câmpului și Bogdan Amaru intersecție cu Florilor.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Mihai Viteazu, Eleodor Constantinescu și Câmpului.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-a asigurat asistență tehnică pe strada Dumitru Berciu;
• s-a efectuat igienizarea perimetrelor rezervoarelor Capela, Popa Șapcă și Petrișor;
• s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada Petrișor – blocul P5;
• s-a verificat rețeaua de canalizare și s-a sudat capac cămin de canalizare pe strada Lucian Blaga – blocul A31/II;
• s-a curățat rețeaua de canalizare pe străzile Ostroveni și Petrișor;
• au fost curățate căminele de canalizare și gurile de scurgere de pe străzile Mihai Viteazu și bulevardul Tineretului;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian – blocul 6, strada Lucian Blaga – blocurile A9 și A61, strada Someș nr. 29, strada Mircea Eliade nr. 29, strada Antim Ivireanu nr. 100, strada Eleodor Constantinescu – blocul S4, strada Constantin Brâncuși – blocul I2,  strada Republicii – blocul S7, strada Matei Basarab – blocul 109, strada Goranu nr. 6, 43, 45 și 79, strada Nicolae Titulescu, strada Marin Preda – blocul W, strada Marin Sorescu – blocul A37/II, strada Nicolae Iorga – blocul A25, strada Aleea Panseluțelor – blocul C28, strada Mihai Eminescu – blocul B13, bulevardul Nicolae Bălcescu, strada 1 Mai nr. 42 și strada General Magheru – blocurile C și V1.
14 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 14 de apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate cinci lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 13 avize de amplasament și 13 avize tehnice.
• Compartimentul comunicare și mass-media al societății Apavil SA