Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 09 – 13 decembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Cerna, 1 Mai, Ion Referendaru.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Cerna și Ion Referendaru.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au montat 108 metri țeavă rețea apă potabilă PEHD PN 10 D 200 mm și 7 metri țeavă rețea apă potabilă PEHD PN 10 D 110 pe strada Ferdinand, intersecție cu Bulevardul Tudor Vladimirescu;
• se continuă lucrările de extindere rețea apă potabilă și rețea de canalizare pe strada Cetății;
• s-a montat branșament apă potabilă pe strada Bicaz, nr. 19;
• s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe străzile Ostroveni, Doctor Hacman și Henri Coandă;
• au fost curățate manual și mecanizat căminele de pe străzile: Aleea Teilor, Aleea Stejarului, Aleea Trandafirilor, Mihai Eminescu, Aleea Panseluțelor, Aleea Gladiolelor, Aleea Zorelelor, Luceafărului și Tineretului;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Henri Coandă, str. Marin Sorescu – bl. A37/II și A38/III, str. I. C. Brătianu – bl. S1, str. Lucian Blaga – bl. A50 și A55, str. Tineretului – bl. S2, str. Aleea Narciselor – bl. C28, str. Știrbei Vodă – bl. P1, str. Pandurilor – bl. A8/II, str. General Magheru – bl. F, str. Aleea Stejarului – bl. C4;
51 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate 51 apometre, dintre care 50 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 26 avize de amplasament și trei avize tehnice.
• Biroul de Presă al Apavil SA