Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 21 – 27 septembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Căzănești nr. 108, Splaiul Independenței Bl. 11, sc. A, Cetățuia nr. 22A și Poenari nr. 98B intersecție cu strada Buda.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Posada, Cetățuia, Dumitru Drăghițescu, Colonel Bădescu, Zona Ostroveni – Bl. C32 și Bl. A20 și str. Gib Mihăescu – Bl. A16.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu și Bogdan Amaru.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• s-au montat 40ml țeava PEHD PN 10 D110mm pentru reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și 24 ml țeava PVC D160 mm pentru extinderea rețelei de canalizare pe strada Schitul Troianu;
• se continuă cu amenajarea terenului pentru finalizarea lucrărilor de înlocuire țeavă apă potabilă pe strada Apusului;
• au fost înlocuiți trei hidranți subterani D80mm și trei vane D80mm pe strada Poenari intersecție cu strada Buda;
• au fost ridicate la cotă cămine de canalizare în Zona Ostroveni – Bl. B1
• au fost montate rame și capac carosabil în Zona Ostroveni – Liceul Ferdinand;
• a fost înlocuit tronsonul de canalizare DN 315 pe str. Gib Mihăescu – Bl. A14;
• au fost curățate manual și mecanizat căminele de pe străzile: Remus Bellu, blocurile O, blocurile S, blocurile V, blocurile C, blocurile F, Zona Centrală și bulevardele Tineretului și Pandurilor;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Florilor – Bl. A16; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/III; str. Doctor Hacman – Bl. 77; str. Gib Mihăescu – Bl. A16; str. Eroilor; str. Ostroveni – Bl. A11/3 și Bl. A11/2; Zăvoi – Bl. 6; str. Libertății – Bl. A16; str. Știrbei Vodă – Bl. P2; str. Decebal; str. Carol I – Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și str. Ferdinand – Bl. O6.
ȘAPTE APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate șapte apometre, dintre care cinci verificate și înlocuite și s-au efectuat două montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șapte lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite opt avize de amplasament și patru avize tehnice.