Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea


APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 17 – 23 august o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autoritățile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Antim Ivireanu, Oituz, Independenței Bl. 6/7, Apusului, Venus, Morilor, Corneliu Coposu, Matei Basarab – BL.116, Ferdinand, Luceafărului – BL.A22, Aurelian Predescu nr. 8, Nicolae Titulescu (zona Dovali), Tudor Vladimirescu (sens giratoriu) și Bd. Dem Rădulescu.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Oituz nr. 2, Antim Ivireanu nr. 98 și nr. 91, Aurelian Sacerdoțeanu nr. 72 și Aranghel nr. 26.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
• se continuă cu amenajarea terenului pentru finalizarea lucrărilor de înlocuire țeavă apă potabilă PEHD D90 mm pe str. Apusului;
• continuă lucrările de extindere rețea apă potabilă cu țeavă PEHD PN 10 D 110mm – 40m și canalizare cu țeavă PVC D 250mm, pe strada Schitul Troianu;
• s-au executat lucrările pentru branșament apă potabilă și racord canalizare conform devizului de lucrări, pe strada Viilor nr. 2;
• au fost ridicate la cotă cămine de canalizare pe Aleea Teilor, BL.B10; Str.Oituz; Goranu;
• au fost refăcute racordurile de canalizare deteriorate sau rupte pe str. Dacia – BL.C și str. Henri Coandă – Bl. P4;
• au fost executate racorduri de canalizare pe str. Caporal Hanciu și Colonie Nuci;
• au fost montate ramă și capac carosabil în sensul giratoriu de pe Bd. Tudor Vladimirescu;
• a fost montat un clapet pe str. Dacia (pasaj);
• au fost curățate manual și mecanizat gurile de scurgere pe str. Calea lui Traian Sud – Nord și cămine de canalizare în zona Centrală – blocurile: A+B, C, D, E, F, G, J, L, O, P și K;
• s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
• s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
• au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Mihai Eminescu – Bl. C10, Bl. B13 și Bl. C11; str. Decebal – PT.41; Aleea Teilor – Bl. B10; str. Henri Coandă – Bl. P4; str. Gib Mihăescu; str. Depozitelor; str. Nicolae Titulescu; str. Lespezi; str. Matei Basarab; Aleea Panseluțelor – Bl. C32; str.Liviu Rebreanu nr. 39, Bd. Tudor Vladimirescu; str. Oituz; pasajul Dacia și Splaiul Independenței – Bl. 1.
OPT APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă, au fost montate opt apometre, dintre care trei verificate și înlocuite, și cinci montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate șase lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 17 avize de amplasament și opt avize tehnice.