Serviciile de medicină dentară sunt decontate de CAS


Asigurații sistemului de sănă­tate care doresc să beneficieze de serviciile unui cabinet de medicină dentară pot verifica, zilnic, situația fon­durilor disponibile pentru fiecare cabinet în parte accesând adresa de internet www.casan.ro/casvl/, secțiunea Raportări furni­zori online. După mai bine de un an în care serviciile medicale stomatologice nu au mai fost decontate din fondul național de asigurări sociale de sănătate, începând de la 1 iulie 2014, CAS Vâlcea a încheiat, din nou, contracte de furnizare de servicii medicale cu 46 de cabinete dentare. Conform datelor furnizate de Alin Voicu­leț, președinte-director CAS Vâlcea, 26 de cabi­nete se află în mediul urban, din care 21 în Râmnicu Vâlcea, iar 20 de cabinete în mediul ru­ral (Drăgoești, Glăvile, Pietrari, Vaideeni, Cos­tești, Mi­hă­ești etc.). Lista completă cu medicii care au încheiat contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea poate fi consultată pe site-ul CAS Vâlcea. Copiii și beneficiarii legilor speciale, veteranii sau revoluțio­na­rii, au parte de gratuitate la trata­mentele stomatologice. Celelalte categorii de asigurați vor suporta 40 la sută din valoarea unor tratamente medicale. În pachetul de servicii medicale de bază au fost incluse 24 de servicii de medicină dentară care vor fi decontate de Casa de Asigu­rări de Sănătate în condițiile prevăzute de lege. Este important de știut că, pentru ca asigurații județului Vâlcea să poată beneficia de facilitățile prevăzute de lege, medicul dentist care oferă aceste servicii stomatologice trebuie să se afle în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea și să mai aibă fonduri disponibile în momentul prezentării asiguraților la cabinet, fonduri care sunt alocate în funcție de gradul profesional al me­di­cului dentist și de mediul ur­ban/rural unde își are sediul cabi­netul.