ȘEDINȚĂ GREA pentru aleșii județului


Așa după cum v-am anunțat, vineri, 26 noiembrie 2021, în ultima zi de muncă a săptămânii, consilierii județeni se întrunesc pentru ședința ordinară aferentă lunii care urmează să se încheie. Unul dintre punctele importante de pe ordinea de zi este proiectul de aprobare a sumei de 400.000 euro necesari pentru achiziția Culei Greceanu din Complexul Muzeal Măldărești. Votul vine la un an și o lună după exercitarea oficială a dreptului de preemțiune în ședința din 20 octombrie 2020.

Ordinea de zi a ședinței de vineri

Consilierii județeni vor avea de dezbătut și votat următoarele puncte:
Informare privind eficiența activității desfășurate de lucrătorii I.P.J. Vâlcea pe trimestrul III/2021; Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea C.J. Vâlcea nr.2 din 29 ianuarie 2021; Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Președintelui C.J. Vâlcea nr.482 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea majorării bugetului județului Vâlcea și a bugetului S.J.U. Vâlcea; Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la data de 30 septembrie 2021; Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației Județului Vâlcea către A.D.I. pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea pentru anul 2021; Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. I si Anexei nr. III la Hotărârea C.J. Vâlcea nr.113 din 3 iunie 2020, ca urmare a reorganizării serviciilor sociale; Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea C.J. Vâlcea nr. 177 din 18 septembrie 2020; Proiect de hotărâre privind actualizarea obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor C.A. al R.A.J.D.P. Vâlcea, pe anul 2021; Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centru comunitar integrat în comuna Racovița, județul Vâlcea”; Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Comuna Racovița și UAT Județul Vâlcea în cadrul Proiectului „Centru comunitar integrat în Comuna Racovița, județul Vâlcea”; Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.J. Vâlcea nr. 201 din 15 octombrie 2021 referitoare la aprobarea implementării proiectului „JUDETUL VALCEA – PRO INTEGRITATE!”, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia; Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de S.C. SILVA CRISFLOR S.R.L. și S.C. DIKEL TOUR S.R.L; Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de S.C. MATDAN SERVICE S.R.L.; Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de S.C. CRISTI CRINA CAMELIA S.R.L.; Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului C.J. Vâlcea în C.A. al Teatrului „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Diverse.