Ședință extraordinară la filarmonică


Marți, 18 august 2020, de la ora 13.00, consilierii municipali ai Râmnicului sunt convocați în ședință extraordinară de Consiliu Local. Întâlnirea se va desfășura la Filarmonica „Ion Dumitrescu” din municipiu (Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B).
Convocarea va avea în vedere prevederile Ordonanțelor militare nr. 1, nr. 2 și nr. 3 cu privire la măsurile de distanțare socială și a respectării condițiilor igienico-sanitare, urmând ca la accesul în sală să fie disponibile dezinfectant și măști de protecție. De asemenea, se va urmări permanent păstrarea distanței recomandate de 1 m – 1,5 m față de ceilalți participanți, locurile urmând a fi prestabilite corespunzător.
Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. De asemenea, în măsura în care reprezentanții mass-media doresc să participe la ședință vor anunța în prealabil despre intenția acestora la adresa de e-mail „primaria@primariavl.ro”, astfel încât, în mod exclusiv, și în ordinea înregistrării solicitărilor să poată fi aranjate locurile necesare acestora cu respectarea prevederilor de distanțare socială.
Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2020.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General Actualizat pentru „Grădinița cu program prelungit Ostroveni”.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului desfășurării Zilelor dedicate Folkului Românesc, fenomen cultural al anilor ‘70-’80 și a bugetului estimat organizării acestora.
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcției de Evidență a Persoanelor Râmnicu Vâlcea.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Creșe și Asistență Medicală unități școlare din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea articolului art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 360/29.11.2019 referitoare la acceptarea donației unui imobil-teren cu destinația de drum public.
7.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere în participațiune nr. II 191/2000, încheiat cu societatea Librăriile Humanitas SA.
8.Adresa Instituției Prefectului – județul Vâlcea nr. 9069 din 28.07.2020, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 27825 din 29.07.2020 privind solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 154/30.06.2020 și punctul de vedere al compartimentului de specialitate nr. 29086 din 12.08.2020.
9.Plângerea prealabilă a Fundației Cultural Științifică „Millenium” înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 27390 din 27.07.2020, formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 154/30.06.2020.
• Biroul de Presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea