ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ a Consiliului Județean Vâlcea pentru aprobarea bugetului


La apelul președintelui Constantin Rădulescu, aleșii Vâlcii au pe masă sumele cu care județul trebuie să se descurce în 2022
Luni, 7 februarie 2022, membrii legislativului județean sunt chemați pentru o ședință extraordinară cu următoarea ordine de zi: Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 28 ianuarie 2022, Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 5 din 28 ianuarie 2022; Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului propriu al județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate parțial sau integral de la buget, a numărului de personal și fondul aferent salariilor de bază din aparatul de specialitate și din instituțiile și serviciile publice finanțate din bugetul local, pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025; aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2022; aprobarea repartizării pe culte a numărului de posturi pentru personalul neclerical, pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025; aprobarea Bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază, pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, Proiect de hotărâre privind repartizarea din bugetul Județului Vâlcea a sumei de 50,00 mii lei Comunei Bujoreni, Județul Vâlcea, în vederea derulării Programului pentru școli al României, în semestrul II al anului școlar 2021-2022 și a măsurilor educative aferente anului școlar 2021-2022, Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 32.994 mii lei, din fondul la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2022; Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025; Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente personalului din cadrul Direcției Județene pentru Protecția Plantelor Vâlcea și Serviciului Public de Turism, Agrement și Servicii, Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru consumurile colective din centrele aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APAVIL S.A. Vâlcea să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Lista de investiții pentru anul 2022, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 81 din 18 aprilie 2019, Diverse.