Secretarul de stat, Gheorghe Păsat, vine cu noi explicații: AL CUI (NU) ESTE MERITUL pentru fondurile care au ajuns în Vâlcea prin PNDL?


În județul Vâlcea circulă o mincină în fals, după cum se exprimau strămoșii lui Constantin Rădulescu, despre fondurile de bani pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). Președintele Constantin Rădulescu a anunțat prin teritoriu faptul că a reușit să obțină fonduri în valoare de aproximativ 750.000.000 de lei pentru obiectivele din Vâlcea, prin PNDL.
Lucrurile în realitate stau cu totul altfel. A existat un model general de aplicare la nivel național; totul a avut loc în baza unui algoritm unde au ținut cont de datele demografice şi administrativ-teritoriale ale județelor, plus capacitatea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.
Pentru alocare s-a folosit o medie ponderată cuprinzând următorii indicatori:
• 25% – ponderea numărului unităților administrativ-teritoriale la nivel național;
• 30 % – ponderea populației fiecărui județ în total populație;
• 10 % – ponderea suprafeței fiecărui județ în total suprafață;
• 35 % – coeficient determinat de inversul impozitului pe venit colectat în fiecare județ față de totalul impozitelor.
La finalul acestor calcule, județului Vâlcea i-a revenit suma de 745.349.627 de lei. Totul matematic, fără nicio intervenție din partea lui Constantin Rădulescu. Situația din teren este următoarea: primarii vâlceni au realizat proiecte pentru comunitățile lor, care la final sunt finanțate din suma totală de 745.349.627 de lei. Președintele Constantin Rădulescu nu a avut niciun merit pentru tot acest efort. Primarii vâlceni realizează proiecte, iar Constantin Rădulescu nu datorează nimic acestor proiecte prin PNDL. Pentru a face mai clare lucrurile pentru Constantin Rădulescu, îl vom ruga pe profesorul de matematică, Cristian Buican, să îi explice algoritmul și celelalte calcule matematice.
• Gheorghe PĂSAT