Se stabileşte preţul energiei termice


În data de 29 iunie, de la ora 13.00, Consiliul Local al Râmnicului a fost convocat în şedinţă extraor­dinară. Ordinea de zi este următoa­rea: raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru serviciul public de producere, trans­port şi distribuţie a energiei termice sub formă de apă fierbinte pe raza municipiului Râmnicu Vâl­cea, pre­cum şi a preţului de facturare către populaţie începând cu data de 1.07.2012; raport şi proiect de ho­tărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2012, refe­ritoare la cesionarea în favoarea CEC BANK SA – Sucursala Râmnicu Vâlcea a unei părţi din veniturile proprii pentru acoperirea costurilor împrumutului bancar şi rambursarea acestuia în proporţie de 105%; raport şi proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 284/2010 referitoare la imprimarea simbolurilor specifice municipiului Râmnicu Vâlcea pe actele oficiale emise de autorităţile administraţiei publice locale (Primar şi Consiliul Local) şi Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea; raport şi proiect de hotărâre privind desemnarea re­prezentanţilor Consiliului Local în comisia socială de analiză a soli­citărilor privind atribuirea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii.