Se întâmplă în Voineasa: Un pod construit fără autorizație riscă să fie demolat


• instanța, solicitată să dea ultimul verdict
Vă prezentăm, astăzi, o situație care se petrece pe teritoriul comunei Voineasa, punctul „Lunca Grădinii”. Aici, o persoană căreia preferăm să îi spunem M.N. a construit un pod din beton peste pârâul Voineșița. Problema nu este reprezentată de investiția în sine, ci de faptul că acel pod a fost construit dintr-un material destul de solid – beton (după cum se vede în imagini) pe un teren care nu îi aparținea. Deci, în consecință, podul a apărut pe un teren pe care ar fi fost imposibil de obținut o autorizație de construcție! Facem însă precizarea că respectiva persoană fizică deține o suprafață de teren în apropierea podului cu pricina.
Mai mult, după ce a fost construit chiar și așa fără autorizație, accesul pe podul de beton (pretabil inclusiv traficului rutier) a fost blocat de către cel care l-a ridicat. După cum se vede în imagini, o portiță de lemn și un lacăt au împiedicat accesul. Informațiile în acest sens, precum și imaginile care ilustrează reportajul ne-au fost furnizate de către Marius Lațiu, la rândul său proprietar al unei suprafețe de teren din zonă. El s-a prezentat personal la sediul redacției noastre pentru a ne pune la dispoziție anumite materiale și informații.
La sediul redacției noastre, Marius Lațiu a prezentat documente originale prin care a demonstrat demersurile efectuate cu bună-credință, pe parcursul ultimelor șase-șapte luni, în scopul clarificării situației care sfidează existența legilor de drept. Din aceste documente, reiese că Prefectura Vâlcea a somat Primăria Voineasa (prin adresa nr. 4935/11.10.2016) să efectueze demersurile necesare pentru intrarea în legalitate. Termenul legal pentru derularea acestor demersuri a fost 90 de zile cu începere din 11.10.2016.
În drept, după cum se poate observa, termenul de 90 de zile a expirat și, coroborat cu informațiile oferite de către Marius Lațiu pe 19.01.2017, intrarea în legalitate nu s-a realizat. În această situație, am crezut de cuviință că reprezentanții Primăriei Voineasa ar trebui să procedeze la aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 50/1991 republicată.

Punctul de vedere al Primăriei Voineasa

Am transmis această sesizare reprezentanților Primăriei Voineasa. Aceștia ne-au răspuns în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, printr-un document ce poartă semnătura primarului Gabriel Năstăsescu. Fără să fim răutăcioși, credem că răspunsul oferit de reprezentanții Primăriei Voineasa este unul cât se poate de vag, prin care nu se poate lămuri mare lucru. De fapt, funcționarii Primăriei Voineasa ne-au pus la dispoziție, nici mai mult nici mai puțin, decât o adresă formulată de persoana care a construit podul peste pârâul Voineșița; înregistrată cu nr. 358 în data de 19.01.2017.
În această adresă (care pentru Primăria Voineasa a ținut loc de răspuns) se arată: „Subsemnata M.N., proprietară a imobilului aflat pe malul drept al pârâului Voineșița, în punctul Lunca Grădinii din comuna Voineasa, strada Voineșița, județul Vâlcea, am amenajat acces peste pârâul Voineșița pe cheltuiala proprie, acces care poate fi folosit de proprietarii terenurilor din zonă, urmând ca aceștia să participe cu cota parte, stabilită de comun acord, la cheltuielile necesare pentru realizarea și reglementarea accesului în soluție definitivă conform prevederilor legale”.

Punctul de vedere al Inspectoratului de Stat în Construcții

Nelămuriți fiind de răspunsul oferit de reprezentanții Primăriei Voineasa (cărora ținem totuși să le mulțumim pentru celeritatea de care au dat dovadă!), am apelat la o altă instituție cu atribuțiuni în domeniu. Tot în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, am înaintat o sesizare pe adresa Inspectoratului de Stat în Construcții Vâlcea. Reprezentanții ISC Vâlcea au înregistrat adresa noastră la nr. 2705/01.02.2017 și au oferit un răspuns prin adresa înregistrată cu numărul 4848 la 10.02.2017. Pe această cale, dorim să le mulțumim reprezentanților Inspectoratului de Stat în Construcții Vâlcea pentru răspunsul oferit!
În rândurile următoare vă prezentăm răspunsul ISC Vâlcea, sosit vinerea trecută pe adresa redacției noastre: „Întrucât investitorul M.N. nu a intrat în legalitate prin obținerea autorizației de construire pentru podul realizat peste pârâul Voineșița, conform celor dispuse de către Primăria Voineasa în data de 11.10.2016, UAT Voineasa a transmis cererea de chemare în instanță nr. 750/06.02.2017 prin care se solicită desființarea construcțiilor realizate”.
Așadar, după cum reiese din documentul ce poartă semnătura inspectorului general Emil Florin Albotă, Primăria Voineasa s-a adresat în cele din urmă instanței prin cererea înregistrată pe 06.02.2017 și cere desființarea construcțiilor realizate fără autorizația de construire. Probabil că aceasta este și cea mai justă soluție, magistrații fiind acum cei care urmează să se pronunțe asupra a ceea ce se va întâmpla cu buclucașa construcție.

***Notă: Facem precizarea că, până la publicarea acestei anchete jurnalistice, nu am reușit să obținem punctul de vedere al persoanei care a construit podul peste pârâul Voineșița; persoană denumită în materialul prezentant sub acronimul M.N. Dacă această persoană dorește, poate să ne remită oricând un punct de vedere; noi obligându-ne să îl publicăm în temeiul codului deontologic al jurnalistului, al dreptului la replică și la liberă exprimare! Până la eventualul punct de vedere, această notă ține loc de opinie a persoanei M.N. și poate reprezenta probă în instanță.