Se anunță noi proteste în Educație


Sindicaliștii din Educație anunță noi proteste dacă nu se vor lua măsuri privind respectarea celor discutate cu reprezentanții Ministerului, care au modificat total aiurea planul de școlarizare. Din păcate, modificările „lovesc” și-n învățământul vâlcean. Redăm mai jos memoriul conducerii Sindicatului Personalului din Învățământul Preuniversitar Vâlcea, condus de Florin Popa:
„Având in vedere situația creată urmare a modificării abuzive de către minister a planului de școlarizare, fără respectarea prevederilor legale, se constată că, pentru județul Vâlcea, numărul claselor de învățământ profesional crește de la 24 (propuse de IȘJ Vâlcea ) la 40, iar numărul total de clase scade de la 121 (propuse de IȘJ Vâlcea prin împărțirea numărului de absolvenți de clasa a VIII a la 28 ) la 115 – practic dispărând un număr de 6 clase din planul total, iar un număr de 16 clase de liceu se transformă în clase de învățământ profesional.
Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a respectat prevederile OMEN 5033/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, OMEN 5402/2018 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrelor de școlarizare în învățământul dual și profesional pentru anul școlar 2019-2020, a metodelor pentru avizarea de către CLDPS (Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social), CNDIPT(Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului), precum și OMEN 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.
Întărim cele arătate mai sus precizând că OMEN 5033/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat prevede la art.8(1):„Învățământul profesional se organizează numai în unitățile de învățământ care anexează, la propunerea privind planul de școlarizare, contracte-cadru încheiate cu operatori economici/instituții publice”. De asemenea, același act normativ prevede la art.10(2) :„Proiectul planului de școlarizare pentru învățământul profesional și lista unităților de învățământ care organizează învățământ profesional ,la nivelul fiecărui județ, sunt avizate de către CLDPS. Luăm în considerare și prevederile OMEN 5402/2018 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrelor de școlarizare în învățământul dual și profesional pentru anul școlar 2019-2020 care la pct.7 spune că :operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratelor școlare solicitările de școlarizare, în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020 –pană la 23 noiembrie 2018, iar la pct.8: unitatea de învățământ profesional și tehnic încheie contracte cadru cu operatorii economici pentru formarea profesională a elevilor …și înaintează la IȘJ propunerea privind numărul de locuri în învățământul profesional împreună cu contractele –cadru încheiate –termen 17 dec.2018.
Apoi, în conformitate cu art.6 din OMEN 5235/2018, pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare pentru învățământul dual și profesional de stat, în cadrul criteriului relevanței –în baza căruia educația răspunde nevoilor de dezvoltare socio-economică- se vor urmări „Investigarea necesarului de specializări solicitat pentru școlarizare…… ”.

Efectele vor fi dezastruoase: mai puține ore, profesori, în șomaj

Județul Vâlcea are un număr redus de agenți economici motiv pentru care cu mare greutate au fost identificate un număr de 24 de clase propuse la învățământul profesional și este posibil ca acesta să nu se realizeze –dacă avem în vedere opțiunile elevilor .
Efectele acestor modificări sunt dezastruoase și vom enumera câteva:
1.Oferta de școlarizare a fost deja prezentată în cadrul târgului ofertelor educaționale din 16 mai 2019, data stabilită în conformitate cu OMEN 5031/2018,fapt care afectează grav orientarea școlară și profesională a elevilor.
2.Modificarea planului de școlarizare tardivă afectează grav mișcarea personalului didactic după ce încadrările și catedrele vacante au fost publicate și are implicații majore asupra încadrărilor pentru anul școlar 2019-2020: scade numărul orelor de cultură generală, efectul imediat -restrângeri de activitate și chiar șomaj, crește numărul orelor de instruire practică care necesită încadrare cu maiștrii, unde se constată deficit.
3.Refuzul elevilor de a urma învățământ profesional duce la creșterea abandonului școlar –oricum alarmant pentru România.
Față de cele arătate, solicităm ministerului respectarea planului de școlarizare, așa cum a fost propus de IȘJ Vâlcea, în caz contrar vom demara acțiuni de protest stabilite la nivelul federației noastre”.