Se adună iar norii negri peste catedre?


• Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a depus memorii prin care sunt semnalate problemele grave din sistemul de învățământ românesc, în special cele care vizează salarizarea personalului

În cea mai recentă poziție oficială, FSLI cea mai mare organizației sindicală din domeniul educației atrage atenția că: „Salariații încadrați cu jumătate de normă vor încasa venituri mai mici cu 200 de lei, iar încadrați cu un sfert de normă nu vor încasa niciun leu la salariu, ci vor fi nevoiți să achite din venitul familiei contribuțiile către bugetul de stat. (…) Prin Legea cadru nr. 153/2017, prin care a fost stabilit raportul de 1/12 între cel mai mic și cel mai mare salariu de la stat, personalul didactic de predare este poziționat între 1,64 și 2,76, în treimea inferioară a grilei de salarizare. Pentru aleși, însă s-au făcut reguli speciale care s-au aplicat chiar de la data de 1 iulie 2017, când a intrat în vigoare acest act normativ. În cazul acestora, se acordă indemnizații calculate prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu salariul minim brut pe economie, care este începând cu data de 1 ianuarie 2018, de 1.900 lei (…) Reîncadrarea personalului didactic, pe această lege, începând cu data de 1 iulie 2017, a dus la situații absurde prin care personalul didactic necalificat este mai bine plătit decât personalul didactic calificat cu definitivat, grad didactic II sau chiar grad didactic I(…) Blocarea posturilor din sistem aduce un alt pericol: sute de angajați nu își vor putea încasa salariile pe data de 14 februarie. În mai multe unități de învățământ lipsesc administratorii financiari care trebuie să semneze statele de plată și, deși sunt posturi vacante, acestea nu pot fi ocupate, din cauza deciziei Guvernului(…)”

Nici Cartel ALFA nu se lasă mai prejos: „Olguța minte!”

Un comunicat oficial din partea Cartelului subliniază că: „În ceea ce privește salariile demnitarilor, trebuie să ținem cont că în 2015, prin excepție și nerespectarea legii salarizării în vigoare la momentul respectiv (L 284/2010), premierul interimar Oprea a emis o ordonanță care le majora salariile. Salariul de bază în raport cu care se calculau toate salariile era 600, iar prin această ordonanță profund imorală, pentru demnitari, salariul de bază a fost făcut 1400 lei. Astfel, de la un venit maxim de 9.000 de lei rezultat din înmulțirea salariului de baza cu coeficientul maxim 15, demnitari au ajuns la un salariu mai mult decât dublu, de 21.000 lei. (…) Măsurile cuprinse în Codul fiscal ascund însă nenumărate astfel de probleme. O parte au fost expuse și discutate deja în spațiul public: – taxarea anticipată a lucrătorilor independenți și inechitatea distribuirii sarcinii fiscale între lucrătorii independenți cu venituri mici, la nivelul salariului minim, și a celor cu venituri mari și foarte mari; – suprimarea posibilității de finanțare pentru o serie de organizații guvernamentale care își bazau intervenția socială pe direcționarea procentului din impozit etc. O mare parte însă ies acum la iveală, prin dificultăți majore de aplicare și de corelare cu legislația conexă. Să luăm doar exemplul contribuției de asigurări sociale în perioada concediului medical. Conform art. 144 din Codul fiscal, baza de calcul pentru CAS o reprezintă 35% din câștigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2018, acesta este de 4.162 lei, incluzând și așa-zisul transfer de taxe. Salariatul va datora CAS calculat astfel: 25% din 35% din 4162 lei, adică 365 lei. Anterior, formula era aceeași, numai că procentul era mai mic, dintr-o sumă brută mai mică. Spre comparație, pentru decembrie 2017, calculul pentru CAS-ul datorat arată așa: 10,5% din 35% din 3131 lei = 115 lei. Un exemplu concret: o salariată angajată cu timp parțial 1 oră zi, 5 ore pe săptămână aduce concediu medical cod 08. Concediul medical calculat pe luna ianuarie 2018 are valoarea de 163 lei din care se scade contribuția la pensie de 364 lei și ne rămâne o indemnizație în sumă netă de minus 201 lei. Cum va proceda angajatorul? Nu va plăti nici un leu indemnizație, dar în schimb îi va opri angajatei din salariu după ce se întoarce din concediul medical? Tot în ceea ce privește concediul medical, au fost publicate normele metodologice OMFP 1209/999/2018 care nu asigură o perioadă de tranziție în calculul indemnizației pentru concediile medicale, astfel că în primele 6 luni ale anului 2018, salariații vor pierde până la 17,5% din valoarea indemnizațiilor, deoarece formula de calcul care cuprinde un procent de 45% taxe și contribuții (în loc de 32,5% anterior) se aplică la venituri brute din ultimele șase luni, care nu cuprindeau transferul de taxe. Având în vedere și situația larg răspândită în sectorul privat al compensării pe net a diferenței de salariu până la stabilizarea legislativă, este foarte probabil că problema să se extindă pentru unii salariați pentru o perioadă mai lungă de șase luni.”