Șapte drumuri din Milcoiu vor fi modernizate


Spre sfârșitul acestei luni, mai precis în data de 24 iunie, va loc o licitație importantă pentru locuitorii din comuna Milcoiu. Astfel, se va licita pentru execuția de lucrări în cadrul proiectului „Modernizare drumuri de interes local”, conform devizului general având o valoare estimată a contractului de 3.964.613 lei (fără TVA). Prin modernizarea acestor drumuri de interes local (străzi comunale) se asigură o mai bună desfășurare a traficului rutier atât în ceea ce privește accesul populației cât și al echipajelor de intervenție în caz de forță majoră (ambulanța, pompieri, poliție).
Proiectul constă în modernizarea și asfaltarea a șapte drumuri de interes local în lungime totală de 5.873 metri, inclusiv șanțuri pereate, rigole de acostament, podețe, drumuri laterale și ziduri de sprijin, accese la proprietăți, parapet semigreu, acostamente consolidate, platforme de întâlnire și semnalizare rutieră.