Salina Ocnele Mari se dezvoltă: 50.000 de metri pătraţi – spaţiu de vizitare!


În data de 30 mai, la Salina Ocnele Mari a fost deschis un nou traseu turistic în adâncul pă­mân­tului. Vechea galerie a fost închisă şi s-a des­chis una de patru ori mai mare, cu un spaţiu mult mai generos pentru turişti, amenajată în proporţie de 95 la sută şi cu multe surprize pentru cei care îi vor călca pragul. „Toate amenajările din vechea galerie au fost mutate în noua locaţie şi au fost realizate altele noi pentru ca turiştii să aibă unde îşi petrece câteva ore în linişte şi benefice pentru sănătate. Timp de o săptămână, angajaţii Exploa­tă­rii Miniere au lucrat zi şi noapte, au pus suflet şi cu cheltuieli materiale reduse au amenajat un spa­ţiu care le oferă turiştilor mult mai multe de­cât le oferea vechea galerie. Traseul turistic a fost ame­na­jat în aşa fel încât să cuprindă zonă cul­tu­rală, zonă sportivă, zonă de distracţie pentru co­piii, zonă de tratament sau zonă de distracţie. În mij­lo­cul amenajărilor, angajaţii de la Minieră au ame­na­jat un traseu de promenadă care se roteşte în jurul zonelor amintite mai sus”, a declarat primarul Petre Iordache.
Cea mai frumoasă zonă nou – amenajată este cea sportivă, unde terenurile de tenis, fotbal, baschet şi alte sporturi sunt aproape la mărimea standard pentru compe­tiţii. De altfel, chiar direc­to­rul Ma­rius Tănasie de la Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea spune că acum se pot organiza competiţii şi pot veni acolo sportivi de perfor­manţă să se an­treneze. Nu lipseşte nici restaurantul, unde se poate organiza o nuntă „ca-n poveşti” cu câteva sute de per­soane şi nu lipseşte nici crama, unde se pot găsi vinuri de toate soiurile, la discreţie. „Acest spaţiu a fost în gândirea noastră încă de acum trei-patru ani. De fapt, noi, în momentul în care am deschis vechiul punct turistic ştiam că acolo va fi doar o etapă de tranziţie, până la mo­mentul în care partea de est a minei va fi ame­na­jată în scop turistic. În cursul anului trecut deja noi am început lucrările pentru partea aceas­ta de est şi, în prima parte a acestui an, după ce au fost realizate construcţiile propriu-zise, am tre­cut la amenajarea turistică, astfel încât, astăzi, pu­tem să vedem cu toţii ceea ce am putut să rea­li­zăm cu oa­menii de la Salina Ocnele Mari. Supra­faţa aces­tei locaţii este de patru ori mai mare de­cât supra­faţa din vechiul traseu turistic, sunt apro­xi­mativ 50.000 de metri pătraţi, cu aceleaşi ame­na­jări, în general. Avem locuri pentru activităţi spor­tive, însă suprafaţa lor este mult mai mare. Dacă în vechiul traseu turistic avem în acelaşi spaţiu şi fotbal şi tenis, în amplasamentul nou avem teren de fotbal separat, chiar două terenuri de fotbal, un teren de tenis multi­func­ţional, un te­ren de baschet, două te­renuri de badminton, teren de volei. Dacă în spa­ţiul vechi suprafaţa de joc nu era la stan­dardele de performanţă, astăzi avem terenuri şi suprafeţe ame­­najate conform stan­dar­delor, încât putem să desfăşurăm şi competiţii ofi­ciale. Am amenajat şi vestiare, dotate cu tot ce trebuie, în aşa fel încât pu­tem să primim şi sportivi de performanţă. Ame­na­jările vor continua. Ce am făcut până la mo­men­tul acesta este un început, ne dorim să amplifi­căm tot ce avem aici, în primul rând pentru partea de estetică, să mai mo­bi­lăm un pic spaţiul, să creş­tem gradul de dotări, în aşa fel încât cei care ne vizitează să aibă un mod cât mai plăcut de a-şi petrece timpul alo­cat vizitei la Salina Ocnele Mari. Am ajuns la peste 4000 de turişti zilnic. În mo­men­tul în care am ajuns la peste 4000 de turişti pe zi, acum 2 ani, practic ne-am dat sea­ma că trebuie să urgentăm mo­men­tul în care mutăm spaţiul turistic, deoarece, spaţiul vechi, la acest număr de turişti pe zi, era neîncă­pă­tor. Dacă este să vorbim de numărul anual de tu­rişti, am trecut de 200.000 şi sperăm ca, din ce am văzut aici, acest număr să ajungă la 300.000 şi chiar mai mult, în aşa fel încât acest obiectiv tu­ris­tic să fie cel mai vizitat, cel puţin din partea de sud a ţării şi, de ce nu, din toată România”, a declarat directorul tehnic al Salinei Ocnele Mari, Melinte Constantin.