S-a finalizat proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului la Spitalul Orăşenesc Horezu”


Administraţia din Horezu a finalizat proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului la Spitalul Orăşenesc Horezu”, cod SMIS 16042, realizat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Astăzi, la ora 12.00, se va derula conferinţa de presă care marchează finalizarea proiectului descris mai sus. „În cadrul conferinţei, se vor prezenta activităţile desfăşurate, resursele materiale şi financiare folosite în realizarea proiectului, precum şi rezultatele şi indicatorii prevăzuţi în proiect”, declară primarul Ilie Fârtat.