„România este singura ţară din Europa care foloseşte case de marcat cu role de hârtie!”


• declară deputatul Aurel Vlădoiu

Conform spuselor deputatului Aurel Vlădoiu, Guvernul are în plan aplicarea unor măsuri de reformare şi modernizare a sistemului fiscal, a căror scop final este reducerea eva­ziunii fiscale. „Plătitorii de taxe şi impozite vor fi premiaţi lunar în urmă unei loterii fiscale online, casele de marcat nu vor mai fi dotate cu role de hârtie, ci cu un jurnal electronic conectat la un server central al autorităţii fiscale şi asigurarea unui schimb automat de informaţii între ANAF şi bănci – acestea sunt trei dintre măsurile avute în vedere de către Guvern”, declară Vlădoiu. Din câte am aflat, casele de marcat dotate cu un jurnal electronic conec­tat la un server central al autorităţii fiscale va face posibilă verificarea, în orice moment, al fiecărui agent economic, fapt ce se traduce prin reducerea evaziunii fiscale în primul rând la TVA. Mai mult decât atât, adoptarea acestui tip de măsură ajută în egală măsură şi persoanele juridice, reducându-le considerabil cheltuielile cu achiziţionarea rolelor noi şi achitarea spaţiului de depozi­tare a celor folosite. „România este unică ţară din Europa care a rămas să folosească case de marcat cu role de hârtie. Se va face această trecere în paşi, astfel încât să se ajungă la casele de marcat cu jurnal electro­nic”, a mai spus Aurel Vlădoiu.