Record în acest mandat: CJ se întrunește pentru a treia oară într-o lună!


• numai după decesul lui Ion Cîlea și bătălia liberalilor împotriva lui Bogdan Pistol s-au înregistrat ședințe mai dese într-un astfel de interval

După două ședințe extraordinare, desfășu­rate în datele de 8 și 23 iunie, legislativul județului se întrunește vineri, 30 iunie, pentru ședința ordinară a lunii iunie. În rândurile următoare, vă prezentăm ordinea de zi a întâlnirii de vineri:
• aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 31 mai;
• aprobarea procesului – verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 8 iunie;
• informare privind activitatea desfășurată de președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent;
• proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, finanțate parțial sau integral din bugetul propriu al județului Vâlcea, pe anul 2017;
• proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul bugetului local, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2017;
• proiect de hotărâre privind rectificarea bu­ge­tului de venituri și cheltuieli al Regiei Auto­nome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2017 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari, pe anii 2018 – 2019;
• proiect de hotărâre privind modificarea punctului 1 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 114 din 30.12.2016, privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole, în baza cărora se evaluează în lei, arenda, exprimată în natură, pentru anul 2017;
• proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea;
• proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor – terenuri proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Modernizare DJ 678 limită județul Olt – Drăgoești – Casa Veche – Drăgioiu – Galicea – Bratia – Cremenari – Bercioiu – Ruda – Bârsești – Barza – Budești (DN7), județul Vâlcea”;
• proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Negrulești – Pietrarii de Sus – Bârlogu – Govora Sat – Ocnele Mari – SC Desleeclama Solutions SRL Budești”, operato­rului de transport rutier, SC Amal Tour SRL;
• proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe „Ionești – Băbeni – Stupărei – Căză­nești – SC Desleeclama Solutions SRL Budești”, operatorului de transport rutier, SC Amal Tour SRL;
• proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile și mobile aparținând stației de sortare Râureni, municipiul Râmnicu Vâlcea, realizată prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea”;
• proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile și mobile aparținând stației de sortare Brezoi, realizată prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea”;
• proiect de hotărâre privind darea în ad­mi­nis­trare a Stației de sortare Râureni către Aso­cia­ția de Dezvoltare Intercomunitară pentru Ser­vi­ciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea;
• proiect de hotărâre privind darea în admi­nistrare a Stației de sortare Brezoi către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea;
• proiect de hotărâre privind aprobarea do­cu­mentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-econo­mici, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea sis­te­mului de termoficare urbană la nivelul muni­ci­piului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II”;
• proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare pentru implementarea proiectului „Reabilitarea sistemului de termo­ficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II”;
• proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune Antidrog Local 2017-2020, pentru implementarea Strategiei Antidrog a Județului Vâlcea 2014-2020.

Posting....