Protestul poștașilor!


• sindicaliștii solicită salarii și condiții mai bune de muncă, dar și achiziţionarea în regim de urgenţă a reţelei informatice şi a unor softuri performante

Sindicaliştii din Poşta Română au anunţat că au în plan organizarea de pichete şi mitinguri de protest la nivelul întregii ţări, începând cu luna aprilie, iar programul concret al acţiunilor va fi comunicat în acea perioadă. „S-au desfăşurat întâlniri la nivelul prefecturilor, întâlniri pentru a fi aduse la cunoştinţă atât situaţia, cât şi intenţiile noastre. Urmează o rundă de întâlniri la nivel de judeţ cu toţi parlamentarii pentru a li se prezenta revendicările noastre. Ulterior, va avea loc o campanie de strângere de semnături pentru susţinerea revendicărilor SLPR. După aceste etape, vom hotărî ce vom face exact. Estimăm că discuţiile se vor finaliza până la finele lunii martie, iar cel mai probabil din aprilie vor fi organizate pichete şi mitinguri în ţară, în fiecare judeţ, inclusiv la Ministerul Comunicaţiilor şi sediul Companiei Naţionale Poşta Română. Programul îl vom stabili şi comunica la momentul respectiv. La mitingul din Bucureşti estimăm între 5.000 şi 6.000 de oameni. Avem o listă de revendicări. Salariul mediu brut este de 1.900 de lei pe lună, la ora actuală, în Poştă. De asemenea, începând din luna august, vom încerca să ne solidarizăm cu alte sindicate pentru schimbarea Codului Muncii pentru zilele libere neplătite”, a declarat preşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România (SLPR), Matei Brătianu. La finele lunii februarie, preşedintele filialei tulcene a SLPR, Nicolae Condrea, a declarat că factorii poştali din mediul rural nu şi-au mai luat concediile de odihnă legale încă din anul 2013, iar nemulţumirile poştaşilor se pot concretiza în proteste.
Din anul 2013 până în prezent, conducerea Poştei Române nu a găsit o soluţie la situaţia angajaţilor din mediul rural, numărul total al acestora, potrivit sursei, fiind de 3.800. SLPR solicită acordarea anuală a concediilor de odihnă cuvenite agenţilor poştali şi protecţia salariaţilor defavorizaţi. În plus, se doreşte încadrarea agenţilor, a factorilor poştali şi a salariaţilor din centrele de tranzit care lucrează numai în program de noapte în grupa de condiţii speciale de muncă, în scopul diminuării vârstei de pensionare a acestor categorii de salariaţi. Totodată, pe listă se mai află reluarea de către Compania Naţională „Poşta Română” (CNPR) a contribuţiei anuale pentru Pilonul 3 de pensii cu 250 de euro pentru toţi salariaţii şi cu 250 de euro plus 170 de lei (echivalentul diferenţei de CAS pe care CNPR ar trebui să o plătească pentru trecerea în grupa condiţii speciale de muncă) pentru agenţi, factori şi lucrătorii care lucrează exclusiv în program de noapte, până la finalizarea demersurilor legale pentru trecerea lor în condiţii speciale de muncă. În ceea ce priveşte politica de personal, sindicaliştii amintesc de „deblocarea şi ocuparea imediată a posturilor vacante rezultate din normare, dar şi majorarea procentului de 11%, folosit în prezent pentru stabilirea numărului de salariaţi necesari pentru înlocuirea celor aflaţi în concediu de odihnă, în concediu medical de scurtă durată, precum şi pentru acoperirea activităţii în intervalul de timp dintre momentul vacantării unui post şi cel al ocupării efective a postului respectiv, interval ce astăzi este cuprins între 2-12 luni”. Sindicaliştii mai cer eliminarea imediată din procesul de analizare a solicitărilor/referatelor de întregiri de norme, de deblocări sau de acordări de posturi, a criteriilor de normare a activităţii introduse unilateral de CNPR, deblocarea şi ocuparea în regim de urgenţă a posturilor devenite vacante în urma încetării contractului individual de muncă sau a suspendării acestuia: pensionare – ocupare din prima zi; îngrijire copil – ocupare din prima zi, demisie cu preaviz – ocupare din prima zi, desfacerea contractului individual de muncă sau demisiei fără preaviz – ocuparea după maximum 10 zile lucrătoare.
Pe de altă parte, sindicaliştii solicită achiziţionarea în regim de urgenţă a reţelei informatice şi a unor softuri performante, aprovizio­na­rea constantă şi la timp a nece­sa­rului de consumabile, imprima­n­te, formulare, rechizite şi echipa­men­te periferice, la timp şi în cantităţile solicitate de conducătorii subunităţilor, decontarea de către CNPR a sumelor cheltuite lunar de salariaţi pentru achiziţionarea reperelor menţionate mai sus. La capitolul condiţii de muncă, SLPR precizează: îmbunătăţirea condiţii­lor de muncă, în special în centrele de tranzit, prin dotarea cu utilaje noi cu mobilier ergonomic, respec­tiv asigurarea, în intervalul mai – septembrie 2016, a dezinsecţiei, deratizării şi igienizării tuturor sub­unităţilor poştale. „Obligarea direc­torului general şi a directorilor exe­cutivi, de către Guvernul României şi Ministerul Comunicaţiilor şi al Societăţii Informaţionale, în calita­tea lor de proprietari ai Poştei Române, să crească lunar veni­tu­rile CNPR – raportat la luna similară din 2015, prin contracte, prestaţii şi servicii noi elaborate şi vândute la nivel naţional, şi regional, de aparatul central al CNPR, anularea datoriilor către bugetul de stat, care provin din amenzi aplicate compa­ni­ei ca urmare a unor erori mana­ge­ri­ale şi recuperarea acestor sume de la autorii acestor erori, decon­tarea de către ANCOM a cos­tului net pentru furnizarea ser­viciului universal, reprezintă o altă serie de revendicări ale SLPR. aces­tor erori. Decontarea de către ANCOM a costului net pentru furni­za­rea serviciului universal”, repre­zintă o altă serie de revendicări ale SLPR.