Proiectul cultural „Roadele toamnei”, la cea de-a VIII-a ediţie


Centrul Judeţean pentru Conser­va­rea şi Promovarea Culturii Tradiţio­nale Vâlcea organizează, în parte­ne­riat cu Primăria comunei Muereasca, cea de a VIII-a ediţie a proiectului cul­tural „Roadele toamnei”, în ziua de 9 octombrie 2011, începând cu ora 14.30, la Căminul Cultural Muereasca de Sus. Primul proiect de evaluare a roadelor muncii unui an, este privit în plan economic, social şi cultural, nu nu­mai agricol. Programul evenimen­tu­lui este următorul: Căminul Cultural Mue­­reas­ca de Sus – 14.30-15.00, Vi­zi­­tarea expoziţiei de produse agricole de toamnă, din gospodăriile cetă­ţe­nilor comunei Muereasca; 15.00-15.40, Spec­tacol susţinut de elevii Şcolii cu cla­sele I-VIII Muereasca; 15.40-16.00, Alo­cuţiuni rostite de in­vitaţii prezenţi la eve­niment, reprezen­tanţi ai organis­me­lor alese la nivel judeţean şi par­lamentar; Festivitatea de înmânare a diplomelor pentru cetă­ţe­nii care se încadrează în următoa­rele criterii: împlinesc vârsta de 18 ani; sărbă­to­resc 50 de ani de căsnicie; 16.00-18.00, Concert al Orchestrei „Rap­­­so­dia vâlceană” a CJCPCT Vâl­cea, dirijor Gheorghe Iordache. Evo­lu­ea­ză so­liştii vocali: Mioara Raica, Alin Pa­ve­les­cu, Cristina Udrea, Dumitru Mar­­gi­ne, Luminiţa Tănasie, Elena Ghi­ţu­lete, Ion Lupu şi Ionela Petria, şi ins­tru­­men­tişti: Gheorghe Iordache, Gheor­­ghe Voinic, Andrei Rizoiu, Ste­lian Lău­taru, Marian Feraru şi Nicolae Ur­mu­zescu; 18.00-23.00, Seară distractivă.

Posting....