Proiect finanțat în cadrul măsurii  „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”  pentru firma COZIMAR SRL


Societatea COZIMAR SRL, a început in 15.03.2022, implementarea proiectului finanțat prin măsura „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” in conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de urgență nr. 130 din 31 iulie 2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Scopul/Obiectivul general al proiectului: ajutor de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin Măsura Granturi pentru capital de lucru, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei, Mediului de Afaceri, MEEMA și Agenția pentru IMM, în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ  nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.
Rezultate asteptate/finale in urma implementarii proiectului: menținerea sau suplimentarea numărului de angajați existenți la data înscrierii electronice, precum si a activitatii pentru o periodă de minim 6 luni de la obtinerea finantarii.
Valoare totala a proiectului: 206.181,833 Lei, din care:
Valoare grant: 179.288,55 Lei
Valoare cofinanțare : 26.893,2825 Lei
Data inceperii proiectului: 15.03.2022
Durată implementare: maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar catre beneficiar
Locația implementării: România, judeţul Valcea, localitatea Oras Calimanesti, strada Pinilor, Nr. 6.
Contract de finanțare numărul: M2-17297 din 08.03.2022
Codul RUE al proiectului: 17297
Proiectul este cofinanțat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare.
Date de contact beneficiar:
Denumire firmă: COZIMAR SRL
Adresă sediu social: România, judeţul Valcea, localitatea Calimanesti, strada Pinilor, nr. 3.
Telefon: 0724010189, E-mail: mara.buganu@yahoo.com